Експресен сондаж за новия политически сезон – септември 2017

В началото на есенния политически сезон корупцията се оказва в центъра на политическия дебат, а и на законотворчеството. Ключов се очертава да бъде дебатът за контрола над предвиждания нов антикорупционен орган. Повече от две трети от българските избиратели (70%)приемат, че президентъттрябва да има водеща роля в това отношение. 21% подкрепятпредложението контролът да бъде в ръцете на самите управляващи.

Данните са от национален,представителен за пълнолетното население, телефонен сондаж сред 802 интервюирани, проведен на трети и четвърти септември.Изследването е част от регулярната програмана „Галъп интернешънъл“ за отчитане на обществените настроения.

1

Политическият сезон започва и съсзасилени взаимни обвинения между управляващи и опозиция в корупция. Двата основни скандални случая, които се тиражират от медиите – т.нар. „Суджукгейт“ и „Цанков камък“, са достигнали до огромното мнозиство от избирателите – съответно до 70% и 84%. Над два милиона българи твърдят,че лично знаят и за други случаи на партиен рекет, на облагодетелстване на партии чрез“доброволни“ дарения. Очевидно„Суджукгейт“ е само върхът на айсберга.

А по отношение на случая с фалита на КТБвече се е оформила доминираща интерпретация в масовото съзнание – за 70% от пълнолетните българи банката е умишлено фалирана, за да се разграбят активите й.Всеки шести (15%) счита, че вината изцяло е на банкера Василев, а 6% са съгласни и с едното, и с другото. Подобни обществени нагласи не вещаят бързо изчезване на случая от масовото съзнание, а и от политическата борба в страната.

2

Българите масово възприемат политическия елит за корумпиран. Двете най-големи политически партии – ГЕРБ и БСП – имат парадоксално идентичен образ в масовото съзнание в това отношение. Всеки втори счита ГЕРБ за корумпирана партия, точно толкова пълнолетни българи мислят същото и за БСП. По отношение и на двете партии еднакъв дял (по 37%) са на противното становище. Същевревенно обаче на въпроса коя от тези две партии е по-корумпирана, рапределението на мненията е: ГЕРБ – 37%, БСП – 26%, и двете – 17%.

Други скорошни изследвания на „Галъп интернешънъл“ по темата за борба с корупцията вижте тук: линк 01, линк 02, линк 03.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.