Мотото и приоритета на българското председателство се утвърдиха в професионална изследователска програма на „Галъп интернешънъл“

618x345 Мотото на българското председателство на Съвета на Европейския съюз се „роди“ в изследователска програма на „Галъп интернешънъл“. „Съединението прави силата“ се появи в няколкото фокус групи, а по-късно беше тествано и в количествено изследване в рамките на професионална изследователска програма под ръководството на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство.

Около 33% от запитаните посочиха този слоган за най-подходящ от всичките десет опции, които бяха тествани. За сравнение втория по възприятие събира около 15% подкрепа. Данните потвърдиха препоръките и тезите на анализаторите от агенцията.

Мотото е подходящо по няколко причини: поставя българския девиз на европейска сцена и така прави реклама на страната ни. Неуязвимо е срещу обичайната обществена критика към всеки нов слоган – защото това е мото от герба на страната. И най-вече: акцентира на най-важното в момента за Европа – да е единна и да има ясна субектност.

„За мен това е много подходящ слоган. Първо, защото е национален девиз, който е добре възприеман, разбираем и не може да бъде обект на осмиване в социалните мрежи и второ, защото сякаш това липсва на Европейския съюз – неговата единност“, коментира Първан Симеонов.

„Галъп интернешънъл“ се справи изключително добре с подбора на участниците във фокус групите и дълбочинните интервюта – те помогнаха и за комуникационната стратегия на председателството, и за културната му програма. С това агенцията заслужи и препоръка от страна на Националния център, по-късно прераснал в министерство. Стойността на проекта е минимална, а в рамките му имаше брейнсторминг с млади хора, фокус групи с лидери на мнение, практици и академични учени по темата, чужденци в България, както и множесдтво дълбочинни интервюта. Проведено бе и количествено изследване.

В изследователската програма на агенцията се утвръди и основен приоритет – акцентът върху Западните Балкани.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.