Високи нива на доверие в Германия в навечерието на немските избори

На Германия у нас се гледа като на основен външнополитически пример. Доверието е високо. Критичната позиция по отношение на преговорите с Турция среща подкрепа. Това са част от изводите от многогодишната изследователска програма на „Галъп интернешънъл“, част от които агенцията публикува в навечерието на немските избори.

„Галъп интернешънъл“ редовно проверява най-общите симпатии, страхове и подозрения към някои ключови за България геополитически фактори. Това се налага заради все по-голямата важност на този тип проблеми и видимото им отражение върху българския дневен ред.

През септември доверието в Германия у нас решително надвишава недоверието. 53% отговарят с „да“ на въпроса „Имате ли доверие в Германия?“, а 34% казват „не“. Такива са и обичайните в годините нива.

 

1

Съществен въпрос в немските избори стават отношенията с Турция. Българското обществено мнение проявява очаквана неохота към преговори с Турция. Тук влияние оказват и исторически наслоявания, както и развитията около Турция в последните години.

 

2

 

Отношението у нас към Германия се колебае в стойности, които често надвишават дори и доверието в Русия. В България, по традиция, отношението към Русия пък остава по-благосклонно в сравнение с отношението към САЩ. Във връзка с това, очаквано, по-сдържано остава и отношението към НАТО.

НАТО и Европейският съюз показват признаци на възстановяване на поразклатеното доверие сред българите и в последните месеци доверието в ЕС се връща на нива от около 60%, след като в изминалите, кризисни за съюза, месеци и години се колебаеше на нива от 50%. Заедно с това и имиджът на НАТО укрепва със стабилизиране на доверието около 35%. Тепърва обаче трябва да се наблюдава дали тези тенденции са устойчиви.

Показаните данни са част от редовните месечни изследвания на „Галъп интернешънъл“ и от телефонен сондаж.

Независимата от външно финансиранеежемесечна изследователска програма, позната като Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“, е базирана на национално представителни изследвания с извадка ~800/1000 души на възраст 18+ години. Максималното стандартно отклонение при 50%-ови дялове е между ±3,0-3,5%.

Изследването за месец септември е проведено в период: 7-14септември 2017 г. сред 808 пълнолетни българи.
Телефонният сондаж е част от независимaта изследователска програма на агенцията. Сондажът е проведен сред 802 души, между 31 август и 1 септември в цялата страна.

Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни изследвания на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 г. насам.Възложено, финансирано и проведено от „Галъп интернешънъл“.

Възложено, проведено и финансирано от:
„Галъп интернешънъл“

 

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.