Възстановяване на доверието в ЕС и НАТО. Положителни очаквания за председателството

ЕС и НАТО възстановяват авторитета си в обществените очи

Възстановяване на доверието в Европейския съюз и НАТО се отчита в обобщение на годината. През декември 62% имат доверие в ЕС, а 26% нямат доверие. През миналата година доверието бе спаднало до равнища под 50%, а недоверието беше близо под 40%.38% имат доверие в НАТО, а 44% нямат. Година по-рано доверието не превишаваше 30%, а недоверието беше над 50%.Новият български еврокомисар Мария Габриел е още сравнително непозната, но има нелоши дялове на доверие около 25%.Мнозинство от 55% пък вярват, че страната ще се справи добре с европредседателството. В този дял се оглежда колкото оценка, толкова и пожелание.

Европейският съюз

 

През 2017 г. доверието в обобщения образ на Европейския съюз в България възстанови своите позиции, след като в предходната 2016 г. беше достигнало по-ниски стойности.

През тази година в няколко ключови за Европа избори надделяха проевропейски кандидати в сблъсък с евроскептици – това вероятно допринесе за възстановяването на доверието през 2017 г. Влияние може би оказва и мобилизацията около и след изборите на политически сили, които ползват по-скоро прозападни послания.

Разбира се, следва да се изчакат още данни, за да се прецени дали укрепването на положителните оценки не е лабилно, особено на фона на продължаващите геополитически проблеми в Западния свят.

 

Неодобрението за ЕС у нас през 2016 г. достигна най-чувствителната си фаза, поне от началото на века.

През 2016 г. подействаха няколко причини за загуба на доверие, свързани с продължаващите ефекти на бежанската криза, Брекзит и другите кризи.

 

Влияние вероятно оказа и по-общото противоборство между Запада и Русия в този период. Въпреки всичко обаче и през 2016 г. ЕС остана със силно положителен имидж, макар и не в познатата степен.

 

Наред с моментните фактори за разколебаване на авторитета на ЕС, в масовите очи действат и дълготрайни фактори, например закономерното вглеждане в детайлите на Евросъюза, което постепенно дойде след стремежа за присъединяване; плавното затихване на идеализациите, присъщи за масовото съзнание и почти незабележимо като скорост износване на авторитета на ЕС.

1

2

Българският еврокомисар

Данните сочат, че през 2017 г. новият български еврокомисар Мария Габриел (с ресор относно цифровизацията и т.нар. цифрово общество) е още сравнително малко позната. В края на годината неразпознаваемостта остава значима – повече от една четвърт от пълнолетните българи признават, че не са чували или не са запознати с личността на Мария Габриел.

Доверието в нея е 25%, недоверието – 28%. Останалите се колебаят. Това са все пак сравнително благоприятни на фона на политическия процес стойности на доверие.

НАТО

2016 г. създаде известна опасност и за доверието у нас в НАТО, но 2017 г. не потвърди тази тенденция.

По традиция образът на НАТО се възприема с повече противоречия в сравнение с този на ЕС. Това може би се дължи на традиционно високите симпатии към Русия в обществото ни, както и на факта, че става дума за военен съюз. Нарасналите външнополитически амбиции на Русия, която е в период на обтегнати отношения и информационни противоборства със Запада, вероятно също дава известно отражение.

В годините прави впечатление по-скоро резервираното отношение на привържениците на левицата към НАТО, а дори в известна степен – и към ЕС. Националистите също не показват ентусиазъм по тези теми.

Затова е и възможно положителните сигнали в данните за НАТО и ЕС през 2017 г. да идват и от сериозната следизборна позитивна инерция в нагласите в полза на ГЕРБ.

3

Председателство

Традиционният негативизъм към българските институции не се пренася към очакванията за председателството. Разбира се, по-оптимистично настроени са привържениците на ГЕРБ, но и привържениците на БСП не споделят сериозен негативизъм.

4


„Галъп интернешънъл“ продължава да публикува данни в обобщение на отиващата си 2017 г. Публикуваме преди всичко данни по теми, по които има съществени тенденции или новости през 2017 г.

Данните са базирани на ежемесечния „Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“ – независимото от външно финансиране изследване с десетки индикатори, което тече всеки месец вече повече от четвърт век чрез преки стандартизирани интервюта „лице в лице“ с извадки 1000/800.

Пълното обобщение на годината ще излезе скоро в традиционната книга на агенцията. В следващите дни и седмици ще продължим да публикуваме данни по важните теми на обществото ни.

Публикуваните тук данни са от последната вълна на изследване – между 30 ноември и 7 декември 2017 г. с ретроспекция много години назад. Единствено „Галъп интернешънъл“ разполага с подобни данни.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.