41-вото световно изследване „Край на годината“ на водещата асоциация „Галъп интернешънъл“: По света очакват икономически по-трудна година

Първият световен (от 1977 насам) и водещ Глобален барометър за просперитета, надеждата и щастието, чиято извадката тази година покрива 2/3 от световното население, осъществен в партньорство с УИН, показва следните изводи:

Икономическият оптимизъм по света намалява в последните години. Изследването показва, че 28% от населението е оптимистично настроено за икономическото развитие през 2018, но икономическият песимизъм е 30%, т.е. с 2 пункта по-висок от оптимизма.

Нетният оптимизъм (дяловете на тези, които казват, че следващата година ще е икономически по-добра минус дяловете на тези, които казват, че следващата година ще е икономически по-лоша) е -2 и показва тенденция на понижаване в няколко поредни издания на изследването: от +23 през края на 2015 и +20 в края на 2016 до -2 в края на 2017 г.

За втора поредна година европейските граждани сериозно се притесняват за просперитета си през следващата година (-16 нетен резултат). Предизвикателствата пред бъдещето на ЕС и на Европа като цяло продължиха през 2017 г. и създадоха несигурност, въпреки възникналите признаци на възстановяване в Европа.

За пръв път икономическият песимизъм в ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия – и на двете места нетната стойност е – 16. Мнозинството от руснаците (49% – най-високият в проучвания свят дял) очакват 2018 да бъде като 2017 г. в страната им.

Американското обществено мнение пък е дълбоко разделено в икономическите си очаквания за следващата година.

Най-големи песимисти пък са в Италия (нетна стойност -50), Гърция (нетна стойност -43). Турция е много близо до тях – с нетна стойност (-40).

Нигерия (+59), следвана от Виетнам (+55 нетна стойност), са от другата страна – най-оптимистично настроени за следващата година.

Ясни мнозинства в Индия и Източна Азия очакват дори по-успешна година от сегашната, базирана на впечатляващото представяне на тези региони през 2017 г., докато Западна Азия е доста притеснена.

Надежда на планетата Земя… но по-ниска

39% от изследваното население по света смята, че 2018 г. ще бъде като цяло по-добра от 2017 г., което е с 13 пункта по-ниско в сравнение с предишната година. 23% очакват по-лоша година. 32% смятат, че 2018 ще бъде същата като 2017 г., а други 6% не знаят.

Нетният резултат е +16 (39% минус 23%). Той е повече от два пъти по-нисък в сравнение с +37 миналата година. Въпреки, че цялостните положителни очаквания за поредна година са повече от отрицателните, броят на оптимистите явно намалява в целия свят. Намаляването показва масовата загриженост и притеснения, докато светът се превръща в по-тревожно и по-малко предвидимо място през последната година.

В сравнение с руснаците, много повече американски граждани са оптимисти, но пък в САЩ има и повече песимисти, отколкото в Русия. Като цяло, и по този показател Русия в по-голяма степен очаква идващата година да не е нито по-добра, нито по-лоша, а същата, докато американското общество показва повече поляризация на мненията.

Индонезия (+66 нетен резултат) води по оптимизъм тази година, а Южна Азия (+51) е най-оптимистичният регион в света. Европа е в противоположна посока с нетен резултат 0 в страните извън ЕС и само +5 в ЕС.

Надеждата изглежда запазена за бързо развиващите се страни, отколкото за по-развитите. Ниските доходи очевидно се съчетават добре с надеждата, тъй като има перспективи за растеж.

Например, общият оптимизъм в Бангладеш, Индия, Виетнам и т.н. достига до около +50 нетни стойности, но Гърция е на -30 и Италия е на -41. Очевидно е, че се е случила още една лоша за Запада и добра за Изтока година.

По-малко щастлив свят през 2017 г.

Близо две трети (59%) от света декларират, че се чувстват лично щастливи. Това е с около 10 процентни пункта по ниско отколкото измереното щастие в края на 2016 г. – днешният свят споделя +49 нетна стойност на щастието, сравнено с +59 миналата година.

В изследваните 55 държави 8% заявяват, че не са щастливи – почти същите, като 9% в края на 2016 г. и 10% в края на 2015 г.

Изминалата година беше трудна, с несигурност и тероризъм, което най-вероятно е повлияло на много човешки съдби. Независимо от това обаче, по-голяма част от изследваните страни все пак продължават да декларират, че са щастливи, макар и по-малко.

Латинска Америка изглежда е най-щастливият континент в света (нетна оценка от +66 в този регион).

Фиджи пък е най-щастливата страна (+92). Колумбия с нетна оценка от +86 е точно след Фиджи. Иран и Ирак са в дъното с +5 и +7.

Нетният резултат в САЩ и Русия относно щастието е точно равен (+50).

Къде сме ние

18% у нас очакват 2018-а да бъде година на икономически подем, а 26% – на икономически трудности. Нетната стойност е -8, което е близо 3 пъти по-оптимистичен резултат спрямо края на 2016 година и по-скоро България е в положителната страна на скалата спрямо световните и европейските тенденции. Най-голям, очаквано, остава делът на тези, които не очакват промени – 38%.

По-общите очаквания на българите за започващата 2018 г. пък са с дялове 25% оптимисти, 22% песимисти, 35% неутрални и 18% затрудняващи са да отговорят. С нетна стойност (оптимисти минус песимисти) от +3 България преминава в позитивната част на „класацията”, но и далеч от крайности в положителна или негативна посока.

По отношение на личното щастие през отминаващата година, страната ни отново е на последните места и в света, със стойности, близки до тези на страните от Европа, с 45% определящи се като щастливи, 10% – нещастни, 41% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят. Така нетната стойност (дялове на щастливите минус дялове на нещастните) за България е +35, което с два пункта по-високо спрямо края на 2016 г.

Общата тенденция за България е за нарастване на дела на позитивно отговарящите в сравнение с края на 2016 г.

България е в съзвучие с държавите от Източна Европа и е в „златната среда“ сред държавите от Балканите, като техния фон даже може да се приеме, като страна, споделяща повече опитимизъм.

Иджаз Гилани, „Галъп Пакистан“ (ръководител на проекта „Глобален барометър“):

Заражда се глобално общество, в което мненията все повече се определят от принадлежността към стил на живот, а не към нация.

55-те страни показват появата на глобално общество, в което националните граници все повече се пресичат от световни сегменти според стила на живот. Така например, според изследването, нагласите на младите хора в дадена страна често са по-сходни помежду си, отколкото с по-възрастното население в рамките на съответните национални граници. Същото важи и за групите според доходи и нива на образование.

Нетното щастие в 55-те изследвани страни, е с 15 пункта по-високо сред младите (под 34-годишна възраст), отколкото сред по-възрастното население (над 55-годишна възраст).

Групите на хора с високи доходи в тези 55 страни са 32 пункта по-щастливи от групите с най-ниски доходи в съответните общества. Висшистите са с 13 пункта по-щастливи от тези, чието образование е основно или са неграмотни.

Аналитичният екип на глобалното проучване твърди: „Щастието зависи в по-малка степен от страната, в която живееш, и повече от твоята възраст, доходи и образование или начин на живот“.

Методика:

Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречен „Край на годината“ – ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от световната асоциация “Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с УИН в 55 страни по целия свят.

Регионално покритие:

 • Общо за ЕС – общо за страните членки от Източна и Западна Европа
 • Западна Европа – Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания
 • Източна Европа – България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия
 • Европейски страни извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна
 • Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу
 • Източна Азия – Бангладеш, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Папуа Нова Гвинея, Филипините, Република Корея, Тайланд, Виетнам
 • Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Пакистан, Турция
 • Близък Изток – Ирак
 • Африка – Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка

САЩ, Индия и Русия не са включени в нито една от регионалните категории

Размер на извадката и работа на терен

Общо 53769 души бяха интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (23 страни; 24235 души), по телефон (13 страни; 11656 души) или онлайн (19 страни; 17878 души). Теренната работа в различните страни е проведена от октомври 2017 г. до декември 2017 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал – 95%.

Индекс на надеждата

Според Вас, дали 2018 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2017 г.?

Оптимисти: 39

Песимисти: 23

Неутрални: 32

Глобален индекс на надеждата 2017: 16

Наждеда

Индекс на надеждата: Нетна стойност оптимисти спрямо песимисти

ТОП 10 ОптимистиТОП 10 Песимисти
ДържаваНетна стойностДържаваНетна стойност
Индонезия+67Италия-41
Нигерия+64Гърция-30
Фиджи+57Босна и Херцеговина-18
Бангладеш+51Иран-18
Индия+51Мексико-8
Виетнам+50Папуа Нова Гвинея-7
Албания+43Полша-5
Косово+40Турция-4
Филипини+40Република Корея-3
Швеция+38Украйна, Латвия, Южна Африка2

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Определения:

Оптимисти= По-добра

Песимисти= По-лоша

Неутрални= Същата

ИНДЕКС НА НАДЕЖДАТА – ПО РЕГИОНИ

Според Вас, дали 2018 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2017 г.?

Надежда по региони

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Страни по региони:

 • Общо за ЕС – общо за страните членки от Източна и Западна Европа
 • Западна Европа – Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания
 • Източна Европа – България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия
 • Европейски страни извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна
 • Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу
 • Източна Азия – Бангладеш, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Република Корея, Тайланд, Виетнам
 • Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Пакистан, Турция
 • Близък Изток – Ирак
 • Африка – Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка
 • САЩ, Индия и Русия не са включени в нито една от регионалните категории

Индекс на икономическия оптимизъм

В сравнение с тази година, смятате ли, че идната ще бъде година на икономически подем, на икономически трудности, или ще е същата за Вашата страна?

Оптимисти: 28

Песимисти: 30

Неутрални: 36

Глобален индекс на икономическия оптимизъм 2017: -2

Икономика

Индекс на икономическия оптимизъм: Нетна стойност оптимисти спрямо песимисти

ТОП 10 ОптимистиТОП 10 Песимисти
ДържаваНетна стойностДържаваНетна стойност
Нигерия+59Италия-50
Виетнам+55Гърция-43
Индонезия+53Турция-40
Индия+46Иран-38
Филипини+32Украйна-38
Албания+31Великобритания-36
Бангладеш+30Южна Африка-35
Фиджи+27Мексико-35
Косово+25Румъния-29
Пакистан+20Босна и Херцеговина-27

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Определения:

Оптимисти= Икономически подем

Песимисти= Икономически трудности

Неутрални= Същата като сега

ИНДЕКС НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПТИМИЗЪМ– ПО РЕГИОНИ

В сравнение с тази година, смятате ли, че идната ще бъде година на икономически подем, на икономически трудности, или ще е същата за Вашата страна?

Икономика по региони

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Страни по региони:

 • Общо за ЕС – общо за страните членки от Източна и Западна Европа
 • Западна Европа – Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания
 • Източна Европа – България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия
 • Европейски страни извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна
 • Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу
 • Източна Азия – Бангладеш, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Република Корея, Тайланд, Виетнам
 • Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Пакистан, Турция
 • Близък Изток – Ирак
 • Африка – Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка

САЩ, Индия и Русия не са включени в нито една от регионалните категории

ИНДЕКС НА ЩАСТИЕТО

Като цяло, Вие лично, чувствате ли се много щастлив/а, щастлив/а, нито щастлив/а, нито нещастен/на, нещастен/на или много нещастен/а по отношение на живота, който водите?

Щастливи: 59

Нещастни: 11

Неутрални: 28

Глобален индекс на щастието 2017: 48

Щастие

Определения:

Щастливи: Щастливи + Много щастливи

Нещастни: Нещастни + Много нещастни

Неутрални: Нито щастливи, нито нещастни

ИНДЕКС НА ЩАСТИЕТО: Нетна стойност щастливи спрямо нещастни

ТОП 10 НАЙ-ЩАСТЛИВИТЕ СТРАНИТОП 10 НАЙ-НЕЩАСТНИТЕ СТРАНИ
ДържаваНетна стойностДържаваНетна стойност
Фиджи+92Иран+5
Колумбия+87Ирак+7
Филипини+84Украйна+8
Мексико+82Гърция+21
Виетнам+77Молдова+24
Казахстан+74Бразилия+28
Папуа Нова Гвинея+74Хонконг+29
Индонезия+68Южна Африка+29
Индия+64Турция+29
Аржентина, Холандия+64Гана+30

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

ИНДЕКС НА ЩАСТИЕТО – ПО РЕГИОНИ

Като цяло, Вие лично, чувствате ли се много щастлив/а, щастлив/а, нито щастлив/а, нито нещастен/на, нещастен/на или много нещастен/а по отношение на живота, който водите?

 

Щастие по региони

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Страни по региони:

 • Общо за ЕС – общо за страните членки от Източна и Западна Европа
 • Западна Европа – Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания
 • Източна Европа – България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия
 • Европейски страни извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна
 • Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу
 • Източна Азия – Бангладеш, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Република Корея, Тайланд, Виетнам
 • Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Пакистан, Турция
 • Близък Изток – Ирак
 • Африка – Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка

САЩ, Индия и Русия не са включени в нито една от регионалните категории

Индекс на надеждата

Според Вас, дали 2018 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2017 г.?
(Държавите са подредени по азбучен ред)

ДържаваОптимизъмПесимизъмНеутралниНе знам / Без отговорНетна стойност на надеждата
Австралия31%39%30%0%-8
Австрия30%21%44%5%+9
Азербайджан36%25%19%21%+11
Албания57%14%26%3%+43
Аржентина51%21%22%6%+30
Армения27%24%43%6%+3
Афганистан36%30%31%3%+6
Бангладеш68%17%12%3%+51
Босна и Херцеговина20%38%41%2%-18
Бразилия41%29%27%4%+12
България25%22%35%18%+3
Великобритания34%27%32%7%+7
Виетнам58%8%32%2%+50
Гана50%26%18%6%+24
Германия29%17%50%4%+12
Гърция20%50%29%2%-30
Еквадор31%16%44%9%+15
Етиопия57%24%15%5%+33
Индия66%15%17%2%+51
Индонезия73%6%12%9%+67
Ирак57%24%16%3%+33
Иран25%43%27%6%-18
Ирландия40%16%37%6%+24
Испания37%21%34%8%+16
Италия15%56%26%3%-41
Казахстан46%11%36%7%+35
Колумбия45%27%25%3%+18
Косово51%11%34%4%+40
Латвия28%26%26%20%+2
Македония46%18%31%5%+28
Мексико26%34%38%2%-8
Молдова43%22%31%4%+21
Нигерия74%10%12%3%+64
Нова Зеландия53%21%26%0%+32
Пакистан45%21%31%3%+24
Папуа Нова Гвинея31%38%29%2%-7
Перу41%13%37%10%+28
Полша25%30%40%5%-5
Република Корея19%22%58%1%-3
Румъния38%35%25%2%+3
Русия25%17%47%11%+8
САЩ45%24%21%11%+21
Словения42%11%44%3%+31
Сърбия34%30%32%4%+4
Тайланд30%21%44%6%+9
Турция38%42%16%4%-4
Украйна35%33%27%5%+2
Фиджи65%8%18%9%+57
Филипини44%4%48%4%+40
Франция26%22%39%12%+4
Холандия26%18%49%6%+8
Хонконг32%22%41%5%+10
Хърватия39%23%29%9%+16
Чехия30%23%43%4%+7
Швеция49%11%35%4%+38
Южна Африка37%35%20%8%+2
Япония22%12%42%25%+10

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

Определения:

Оптимисти= По-добра

Песимисти= По-лоша

Неутрални= Същата

ИНДЕКС НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПТИМИЗЪМ 2017

В сравнение с тази година, смятате ли, че идната ще бъде година на икономически подем, на икономически трудности, или ще е същата за Вашата страна?
(Държавите са подредени по азбучен ред)

ДържаваОптимизъмПесимизъмНеутралниНе знам / Без отговорНетна стойност на икономическия оптимизъм 2017
Австрия23%27%42%7%-4
Азербайджан31%25%23%21%+6
Албания48%17%33%2%+31
Аржентина34%24%38%4%+10
Армения21%35%40%5%-14
Афганистан31%46%21%2%-15
Бангладеш53%23%20%3%+30
Босна и Херцеговина13%40%45%3%-27
Бразилия21%28%48%4%-7
България18%26%38%18%-8
Великобритания13%49%30%8%-36
Виетнам61%6%32%2%+55
Гана40%34%21%5%+6
Германия18%23%54%5%-5
Гърция8%51%39%2%-43
Еквадор34%27%35%3%+7
Етиопия37%46%14%3%-9
Индия65%19%15%2%+46
Индонезия63%10%16%10%+53
Ирак45%32%20%3%+13
Иран12%50%33%4%-38
Ирландия23%25%46%6%-2
Испания20%37%38%4%-17
Италия9%59%30%2%-50
Казахстан30%19%42%9%+11
Колумбия23%31%44%3%-8
Косово42%17%36%5%+25
Латвия13%34%40%13%-21
Македония36%24%34%6%+12
Мексико11%46%40%3%-35
Молдова24%24%46%6%0
Нигерия72%13%13%2%+59
Пакистан46%26%22%6%+20
Папуа Нова Гвинея29%33%36%2%-4
Перу33%17%41%9%+16
Полша17%38%37%8%-21
Република Корея20%29%49%1%-9
Румъния15%44%40%2%-29
Русия14%30%49%7%-16
САЩ28%31%29%13%-3
Словения20%15%61%5%+5
Сърбия26%41%29%4%-15
Тайланд19%27%48%5%-8
Турция18%58%21%2%-40
Украйна16%54%25%5%-38
Фиджи43%16%33%8%+27
Филипини42%10%46%2%+32
Франция14%33%42%10%-19
Холандия18%17%54%10%+1
Хонконг22%33%41%4%-11
Хърватия12%38%46%4%-26
Чехия27%22%46%4%+5
Швеция16%18%62%4%-2
Южна Африка21%56%18%5%-35
Япония13%17%46%25%-4

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

*Въпросът не е изследван в Австралия и Нова Зеландия

Определения:

Оптимисти= Икономически подем

Песимисти= Икономически трудности

Неутрални= Същата като сега

ИНДЕКС НА ЩАСТИЕТО

Като цяло, Вие лично, чувствате ли се много щастлив/а, щастлив/а, нито щастлив/а, нито нещастен/на, нещастен/на или много нещастен/а по отношение на живота, който водите?
(Държавите са подредени по азбучен ред)

ДържаваОптимизъмПесимизъмНеутралниНе знам / Без отговорНетна стойност на щастието
Австрия62%8%27%2%+54
Азербайджан42%7%48%3%+35
Албания60%13%27%*+47
Аржентина72%8%20%1%+64
Армения61%4%34%1%+57
Афганистан54%11%35%*+43
Бангладеш62%11%26%1%+51
Босна и Херцеговина59%12%29%1%+47
Бразилия53%25%21%1%+28
България45%10%41%4%+35
Великобритания58%16%26%*+42
Виетнам78%1%22%0%+77
Гана55%25%18%2%+30
Германия56%18%26%1%+38
Гърция41%20%37%2%+21
Еквадор67%4%27%2%+63
Етиопия71%11%17%1%+60
Индия73%9%18%*+64
Индонезия73%5%22%1%+68
Ирак34%27%39%0%+7
Иран33%28%39%*+5
Ирландия63%11%25%*+52
Испания59%8%31%1%+51
Италия50%8%41%1%+42
Казахстан76%2%19%3%+74
Колумбия89%2%9%1%+87
Косово68%6%26%*+62
Латвия44%8%43%6%+36
Македония61%7%30%2%+54
Мексико84%2%10%3%+82
Молдова44%20%34%1%+24
Нигерия63%24%12%0%+39
Пакистан65%16%18%1%+49
Папуа Нова Гвинея77%3%20%1%+74
Перу65%4%28%3%+61
Полша60%8%30%2%+52
Република Корея49%7%44%*+42
Румъния65%18%17%0%+47
Русия55%5%34%5%+50
САЩ64%14%20%2%+50
Словения62%6%32%1%+56
Сърбия54%9%35%2%+45
Тайланд56%10%34%1%+46
Турция45%16%40%*+29
Украйна26%18%47%9%+8
Фиджи94%2%4%*+92
Филипини86%2%10%1%+84
Франция50%7%42%1%+43
Холандия69%5%25%1%+64
Хонконг46%17%36%1%+29
Хърватия56%8%35%1%+48
Чехия45%8%45%2%+37
Швеция55%9%34%2%+46
Южна Африка50%21%28%1%+29
Япония58%4%28%10%+54

ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЕНИЯТА!

*Въпросът не е изследван в Австралия и Нова Зеландия

Определения:

Щастливи: Щастливи + Много щастливи

Нещастни: Нещастни + Много нещастни

Неутрални: Нито щастливи, нито нещастни


За световната асоциация “Галъп интернешънъл“

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“(GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение. През тази година асоциацията празнува своята 70-та годишнина.

За 70 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл “са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.

За повече информация: Кънчо Стойчев, +359 88 8611025

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.