Експресен сондаж: българите искат повече ред и контрол в курортите

46% от българите над 18 години казват, че в последните пет години са почивали, макар и за малко,на български морски курорт. 35% пък твърдят същото за планински курортиу нас. 20% са посетили чуждестранен морскикурорт, а 2% – чуждестранен планинскикурорт.

41%казват, че в започващата година ще посетятбългарски морски курорт, 31% твърдят, че ще идатнабългарски планински курорт. 15%се надяват да отидат, дори и за кратък отдих, на море в чужбина,а3%- на планина в чужбина.Очевидно родната публика остава най-големият клиент на туристическата ни индустрия.

1

Данните са отнов експресен сондаж от традиционната изследователска програма на “Галъп интернешънъл“ по потребителски теми.Сондажът е осъществен съвместно Националния борд по туризъм и със Съюз „Произведено в България“.

2

Мнозинство от българите са крайно категорични за въвеждане на повече правила и ред в курортните места. Например, всякакви мерки за въвеждане на ред по плажовете се одобряват.Мнозинство от92%приемат идеятапо-ясни правила къде могат да се разполагат каравани и палатки. 84% пъкодобряват тавани на цените на чадъри и шезлонги.Мнозинство от 63% принципно одобрява идеята за категоризиране на плажовете.

Всички мерки предлагани от ресорните администрации срещат почти инстинктивна подкрепа сред обществото.Респективно,39% одобряват работата на туристическото министерство,35% не я одобряват, а останалите се колебаят.

Мнозинство от 55% одобряват прословутите преместваеми обектипо моретода добиятстандартизиранавизия, 36% не одобряват, а останалите се затрудняват да отговорят. Мнозинство от 67% обаче не е съгласноподобнитърговски обектиоколо плажоветеда бъдат напълно премахнати и продажбата на храни и напитки да се премести изцяло към първата линия с хотели.Очевидно подобна мярка едновременно би затруднила и родните туристи, и оскъпила покупките им поради надценките в хотелите.

3

Явно всякакви мерки за повече ред в туристическите райони се възприемат, но и крайностите се отхвърлят.Друг пример в това отношение: за 62% проверките по курортните места трябва да се правят незабелязано и през цялото време – за да има постоянен контрол. Малцинство от 36% избират становището, че проверките по курортните места трябва да се правят заедно с медии и в присъствието на туристите – за да има повече гласност. Останалите се колебаят.Явно обществото ни предпочита по-скоро постоянните, отколкото показни мерки. Вероятно това се дължи и на цялостния скептицизъм към прекалено медийни акции и към политическата прослойка въобще.

Бяха проверени и други подобни двойки твърдения, които да уловят генералната структура на нагласите по потенциални алтернативни становища по дадени теми. Например, беше зададен и провокативният въпрос дали като цяло концесионирането и въобще формите на стопанисване на плажовете са по-добрият вариант, или пък липсата на стопанисване и концесиониране – за да се съхрани максимално природният вид. Както можеше и да се очаква, 79% предпочитат концесионирането и стопанисването на плажове – за да се поддържа ред и чистота, а 17% предпочитат природния им вид. Дилемата е трудна, защото стопанисването и поддържането не противоречи на максимално природния вид на плажовете. Затова и въпросът целеше да покаже по-скоро каква е онази част от българите, които предпочитат краен вариант. Тези 17% се равняват на почти милион българи. Това значи, че за милион наши сънародници отдалечаването на туристическите места от природата и спокойствието е толкова тежко, че биха предпочели дори липса на стопанска грижа.

Когато става дума за зимния туризъм мнозинство от 67% смятат, че той като цяло се нуждае от нови лифтове и съоръжения, а 19% са на обратното мнение.Очевидно, развитието на зимния туризъм и ски спорта се подкрепя, новите лифтове и съоръжения не се възприемат като проблем. Проблем се вижда по-скоро в опасността от презастрояване – както беше отбелязано в друг скорошен наш сондаж .

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.