Положителна обществена равносметка в края на българското председателство на Съвета на ЕС

Българите оценяват отминаващото европредседателство по-скоро положително, макар че не е малък и делът на онези, които признават, че не се чувстват достатъчно запознати. Политическите различия не са попречили на по-скоро позитивните нагласи.

Изводите са от Политическия и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“ – независимото ежемесечно национално представително изследване, което от началото на 90-те години на двайсетия век изследва мненията всеки месец.

43% казват, че председателството е било по-скоро добро, 12% – че по-скоро не е било добро, а 33% казват, че не са достатъчно запознати. Останалите не могат да отговорят.

Predsedatelstvo

 

Сред най-положителните оценки са тези на привържениците на управляващата партия. Но дори и сред привържениците на БСП не преобладават отрицателните оценки – там по-скоро надделяват онези, които не се чувстват достатъчно запознати, за да формират мнение.

За сравнително добрата оценка на председателството допълнителна роля играе и традиционно високото доверие на българите в самия Европейски съюз, както и присъщото за такива моменти по-скоро пожелателно обществено мислене.


Проведено между 6 и 13 юни сред 760 респонденти в цялата страна. Стандартно отклонение:±3.5

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.