Изследване седмици преди трагедията в Своге: Българите оценяват ниско качеството на пътищата у нас

Среден, 3.15, е оценката на българите за пътищата у нас, като цяло, по познатата от училище шестобална система. Оценката е получена в началото на август, седмици преди трагедията край Своге. 38% смятат, че пътищата у нас в последните няколко години стават по-лоши, 30% не намират промяна, 27% казват, че пътищата стават по-добри, а 5% не могат да преценят. Всичко това очертава по-скоро негативна картина.

grafika1

Оказва се, че онези, които виждат негативна промяна по отношение на пътищата у нас в последните години, са повече. Ако към тях добавим и онези, които не виждат промяна, се получава сериозен дял на хора, които не намират развитие в последните години. Всичко това свидетелства за тревожна структура на масовото съзнание. Дори и да отчетем традиционния негативизъм по инерция, който се проявява в такива изследвания, картината остава достатъчно обезпокоителна и тя вероятно ще стане още по-обезпокоителна след последния инцидент.

Отговорите, разбира се, са и партийно оцветени и привържениците на управляващите са по-благосклонни, а сред симпатизантите на опозицията и сред дистанцираните от политическия процес мненията са осезаемо по-критични. Но заедно с партийността, личат, разбира се, комплексни фактори, като разликите според типа населено място и свързаните с тях разлики във възрастта и материалния статус, например. Различните места в страната имат и различаващо се качество на пътната мрежа. Както може да се очаква, хората с по-неблагоприятна социална перспектива (с по-ниски доходи и образование, в по-малки населени места и на по-висока възраст) са и по-критични – не само по темата с пътищата, но и въобще към политиките на институциите. Например, единствено в столицата еднакви дялове хора виждат позитивно и негативното развитие. На останалите места позитивните оценки са чувствително по-малко от негативните.

Същите тенденции се отчитат и когато респондентите бяха помолени да дадат цялостна оценка за пътищата у нас по познатата шестобална система. Около една трета дават двойка, а под 1% са онези, които поставят шестица. Обобщената оценка е 3.15.

Разбира се, в тези данни в голяма част от случаите се оглеждат не толкова непосредствени и широки впечатления, колкото получен през медиите образ. „Галъп интернъшънъл“ ще продължи да проверява оценките в годините.


Данните са от Политическия и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“ – независимо във финансирането си ежемесечно национално представително изследване, което от началото на 90-те години на двадесетия век изследва мненията всеки месец по метода „лице в лице“. Тази вълна на изследване е проведена между 3 и 10 август сред 822 души, т.е. две седмици преди последния трагичен инцидент край Своге. Във въпросната вълна на изследване бяха зададени няколко подобни въпроса, с оглед на традиционно повишения през летните месеци обществен интерес към темата за пътната безопасност.

Искрено съжаляваме, че данните попадат в такъв контекст и изказваме съболезнования на близките на жертвите. Пожелаваме бързо възстановяване на пострадалите.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.