Кампания срещу посегателствата над деца в Интернет

Информационна кампания „Бдителни родители“ започна Институтът по социални дейности и практики (ИСДП) с помощта на фондацията „Empowering Children“.

Кампанията има за цел да засили вниманието на родителите върху опасностите, на които са изложени децата им в интернет.

 

Част от проекта за превенция на сексуалното насилие са и данни от изследване на „Галъп интернешънъл“, реализирано в две вълни, през 2015 и 2018 г. То имаше за цел да изследва отношението на родителите към разговори с техните деца по теми за сексуалното образование и превенция срещу сексуални посегателства.

По данни от изследването на „Галъп интернешънъл“ се отчита, че темата за сексуалното образование и възможността за сексуално насилие над деца става все по-актуална сред родителите. Склонността им към разговори се повишава, макар числата да са далеч от успокояващи, тъй като все още половината от тях не разговарят с децата по тези теми.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.