„Индекс на болниците“ учреди Обществен съвет

Инициативата „Индекс на болниците“* учреди свой Обществен съвет. В него влизат изтъкнати специалисти в сферата на здравеопазването и представители на различни неправителствени и правителствени организации.

Това са:

 • Аркади Шарков, здравен експерт в ЕКИП
 • Проф. Григор Димитров, Директор „Осигурителни отношения“ в БСК
 • Г-жа Оля Василева, Директор на БАТЕЛ
 • Проф. Петко Салчев, Директор на Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“ в НЦОЗА
 • Г-жа Светла Несторова, Председател на Асоциацията на българските застрахователи
 • Проф. Тодорка Костадинова, Зам. ректор на МУ-Варна

Целта на Обществения съвет е да очертава посоките за развитие на „Индекс на болниците“, да следи за коректното им реализиране и да допринася за утвърждаване на основните принципи на инициативата, а именно:

 • Постигане на по-голяма прозрачност в системата на здравеопазването
 • Увеличаване на възможностите за информиран избор за лечение сред пациентите
 • Индиректно повишаване качеството на медицинската дейност в ЛЗ
 • Стимулиране оказването на контрол над дейността в болниците
 • Стимулиране на нормативната корекции в сферата на здравеопазването

„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл“ и специализирания сайт clinica.bg. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

През месец юни бе публикуван първи етап от Индекса – от две основни части. Първата показа обективните данни за броя лечебни заведения, които оперират в областта на неврологията, онкологията и кардиологията, както и на обема дейност, което всяко едно от тях е извършило през изминалата 2017 г. Освен количествени, в тази част са въведени и качествени показатели за всяка от трите медицински области. Данните за реализирането на тази част от индекса са предоставени от НЗОК.

Втората част на индекса даде субективната нагласа на пациентите, които са претърпели лечение в болница през изминалите пет години. Тя е осъществена чрез извършването на национално представително проучване от социологическата агенция „Галъп интернешънъл“.

През месец юли и декември бяха проведени конференции с основни действащи лица в сферата на здравеопазването.

През есента бяха публикувани данни за дейността на болцните в областта на кардиохирургишта, ортопедията и травматологията.

В края на 2018 бяха публикувани данни за ин витро процедурите и АГ отделенията в болниците.

Това са първите стъпки в осъществяването на подобен индекс у нас. През следващите месеци предстои той да бъде усъвършенстван с увеличаване, както на броя медицински области, така и на качествените показатели за всяка една от тях. Резултатите ще бъдат представяни ежегодно и ще бъдат постоянно достъпни за обществеността.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.