Младите българи: повече поводи за оптимизъм, но и повече сигнали за тревога

Младото поколение в България показва нарастваща европейска идентичност и заедно с това растящи признаци на национализъм.

Намерението за емиграция не е толкова силно, както в предишни години, но отчуждението сред ромите, например, се задълбочава. Като че ли за пръв път страхът от социални несправедливости изпъква и това е още един симптом на преодоляване на известния индивидуализъм, който младото поколение в предишни периоди споделяше. Днешните млади са по-социални, може би по-прагматични, по-оптимистични, по-отдалечени от гражданска и политическа активност и все повече отлагащи напускането на родителския дом.

Това са част от изводите от младежко изследване, представено от експертите от Института по социология „Иван Хаджийски“, социологическа агенция „Галъп интернешънъл“ и фондация „Фридрих Еберт“ – проф. д-р Петър-Емил Митев, доц. Борис Попиванов, Първан Симеонов, доц. Сийка Ковачева, д-р Хелене Кортлендер и Мария Петрова на пресконференция в сградата на БТА.

Изследването „Българската младеж 2018/2019“, проведено от „Галъп интернешънъл“ по поръчка на фондация „Фридрих Еберт“, бюро България, е част от международния изследователски проект „Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019“ и цели да идентифицира, опише и анализира младежките нагласи и модели на поведение в съвременното общество. Допитването е проведено сред млади хора на възраст между 15-29 години едновременно в 10 страни от Югоизточна Европа през 2018 г.

Цялото изследване може да намерите ТУК.

Сред страховете на младежта с 45% от споменавания изпъква социалната несправедливост. Сериозно е усещането за корупция – в 42% от отговорите, както и бедността – отново в 42%. Въобще, социалното сред младите хора започва да се уравновесява с господстващия в предходните години индивидуализъм. Това се доказва и от факта, че сред младото поколение социалните мрежи изместват телевизията като основен медиен канал.

Натискът за емиграция намалява. Ако през 2002 г. 14% казваха, че нямат намерение да емигрират, през 2014 г. делът е 47%, а през 2018 г. е 61%. Решението за емиграция все по-малко се възприема като повратен момент и все повече като мобилност, улеснена от европейските програми за младежки пътувания.

Заедно с европейското чувство, може би расте и национализмът по проявление на патриотизъм и национализъм, българските младежи застават в челото на региона.

Расте декларативната привързаност към брака и двудетния модел, но в същото време статистиката показва, че бракът все повече се отлага, както и напускането на родителския дом.

Сексуалната разкрепостеност се разпространява. Ако през 2014 г. 42% намираха въздържанието преди сватбата за остаряло схващане, сега този дял е 66%.

Смартфоните, автомобилите и компютрите се смятат за задължително, независимо какъв жизнен стандарт имат младите хора.

За банална цел се смята също така – висшето образование (разбира се, с изключение на ромите). През 1987 г. 54% искаха висше образование, през 1995 г. – 62%, през 2002г. – 69%, през 2014 г. – 73%, а сега са 59%, т.е. тенденцията за ръст се пречупва. Младежите масово споделят разминавания в изискванията на пазара на труда и това, което получават в университета. Като водещ критерий за намиране на работа, изпъква късметът. А общо близо 60% са съгласни, че у нас е вероятно или по-скоро възможно оценките да се купуват.

Като цяло поколението е настроено по-оптимистично, като че ли по-прагматично, в същото време все по-дистанцирано от политиката и формите на гражданско участие. Минимални са желанията за участие в различни форми на активизъм.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.