Технологиите изравняват жените и мъжете

Мъжете следят новините, но от жените идват новостите.

Мъжът следи новините повече, но жената следи новостите повече. Жената беше играчка, но става играч. Мъжът е по хардуерните неща, жената се справя все по-добре със софтуерните. Жената стои у дома, мъжът се грижи за периметъра извън него, но се оказва, че тя, докато е вкъщи, излиза всъщност повече навън – защото изкарва много повече време в мрежите, т.е. в света.

Новите технологии изравняват шансовете на мъжете и жените. Това се вижда ясно дори в домакинството, където иначе личат традиционните роли. Технологиите улесняват възможността за достъп до новото, който изненадващо се оказва по-скоро афинитет на българките. Живеем в преломно време и това се илюстрира от отношението към новите средства и платформи за комуникация. Те наистина носят равенство на половете, макар и да водят до неравенство на поколенията.

Изводите са от провокативно изследване на „Галъп интернешънъл“, направено С УСМИВКА по поръчка на списание „Жената днес“ и Samsung. Данните бяха представени днес на конференцията „Жени. Технологии. Време.“, организирана от списанието със 75-годишна история „Жената днес“ съвместно с Женския форум за идеи. Конференцията бе открита от вицепрезидента Илияна Йотова. Форумът събра изследователи и медиатори, бизнесдами и иноватори, корпоративни хора, фрийланс професионалисти и активисти.

Бяха изследвани жени и мъже в двойки. Над половината от мъжете, които имат връзка, споделят, че по-често следят новините; над половината от жените го потвърждават. По една четвърт казват „и двамата поравно“, а около една десета от случаите жената следи повече новините. Останалите се колебаят.

И двете страни решават къде да се ходи в свободното време, а когато не е така – по-скоро решават жените (в една трета от случаите). Като че ли жените са и тези, които организират самите пътувания. Освен това повече предлагат новите неща въобще. Мнозинствата не са отчетливи, но мъжко превъзходство няма. Това е изненада, защото открай време прогресът и пробивите се очакват от мъжете. Оказва се обаче, че новостите вече влизат в дома по-скоро чрез жената – пътуванията, новите вещи за бита и нововъведения въобще. Ако мъжът следи повече новините, то жената следи повече новостите.

Това вероятно се случва, защото жените прекарват повече време в новите медии. При въпрос кой прекарва повече време в социалните мрежи, на една трета и от мъжете, и от жените им е трудно да преценят, но една трета от мъжете казват, че това е партньорката. Една трета от жените мислят същото. Останалата една трета се поделя между другите опции. Така, всъщност се оказва, че жените са тези, които прекарват повече време в социалните мрежи.

В близо 80% от двойките у нас мъжът е този, който се занимава с електричеството или поправя електроуредите. По-скоро мъжете разбират повече от компютри, смартфони и подобни устройства, но ако при електричеството ставаше дума за близо 80% от случаите, тук говорим за около 40%, като над една четвърт не могат да преценят, а останалите отговори се поделят между „и двамата поравно“ или „жената“. Очевидно, старите технологии са прерогатив на мъжете, новите също – но далеч не толкова. Мъжете са хардуер, а жените софтуер.

Не е отчетливо ясно кой играе повече на компютъра или в телефона, което означава, че жените са много напреднали в „геймърството“. Не е ясно и кой от двамата в съжителството има повече хобита. И двамата обаче избират филмите, които да се гледат съвместно – с леко женско превъзходство. В игрите очевидно жената се е изравнила с мъжа. Ако се върнем назад във вековете, традиционно мъжът играе, а жената е играчка. Сега от играчка, жената става играч – благодарение на новите технологии. 

Табутата и традиционните роли явно се променят. С някои очевидни изключения обаче. Кой печели парите? В близо 80% от двойките у нас това явно е мъжът. На второ място е отговорът „и двама поравно“ и чак на трето е жената. Безспорният женски номер едно е домакинската работа – в близо 90% от двойките у нас жената се занимава повече с чистене, готвене и т.н. Жените най-често изхвърлят и боклука (в близо 50% от двойките е така), макар и мъжете да го правят (в около една трета от двойките у нас).

Кой възпитава децата? Ако ги има: и двамата поравно или жената. В около две трети от случаите жените отговарят и за домашното лечение. Тоест грижата си остава женско поле.

Категорично женско поле е и пазаруването – в две трети от двойките жените по-често пазаруват. И тук се оказва, че жената не само се грижи за дома, но явно внася и новите неща в него.

А когато се излиза от дома? Например, при чии приятели и роднини се ходи по-често: мъжете повече са склонни да казват „при нейните“, но все пак малко повече изпъква „и двамата“.

Какви са изводите? Когато става дума за старите технологии, мъжкото превъзходство е очевидно. Когато става дума за компютри, смартфони и пр., то намалява. Новите технологии и новото време изравняват шансовете на половете. Вероятно и заради това, жените изглеждат по-отворени към новостите, макар да остават фиксирани познатите роли – мъжът е отговорен за парите, жената за дома. Само че, ако жената прекарва повече време у дома, тя компенсира това с повече време сърфиране в нета. А това дава нови достъпи. Затварянето в дома е дало възможност за отваряне към света.

А какъв е споменът или идеализираният вариант – помолихме респондентите, които не са в двойка, да се сетят за предишна своя връзка или дори да помечтаят.

В своите спомени и представи мъжете отново следят повече новините, но пък жените си представят почти равенство. Жените са сигурни кой вкарва новостите в дневния ред и това са самите те. В мъжките спомени и идеализирани представи обаче не е така. И при организирането на пътувания е същото. Жените си спомнят или представят, че те са онези, които по-скоро определят къде да се ходи, мъжете обаче по-често казват „и двамата“.

За електрическите инсталации и електроуредите няма спор. А кой разбира повече от компютри, смартфони и т.н.? Мъжете си вярват повече – в половината от случаите казват „аз“, а останалите мъжки отговори са раздробени между останалите опции. При жените в половината от случаите отговорът е „не знам“, а останалите отговори са раздробени между опциите. За сравнение – по-голямата част от жените във връзка казват, че мъжете са тези, които разбират. И по този, и по други въпроси личи, че мъжкото преимущество остава факт, но когато жените си спомнят или си представят, то намалява. Мъжкото превъзходство явно е реалност, а женското изравняване на резултата явно е стремеж.

По-скоро не знаят кой е играл или би играл повече на телефона. Не знаят също кой прекарва повече време в социалните мрежи, но май е жената.

Лечението си остава по-скоро женска територия – и в спомени и мечти. Жените повече го мислят, мъжете – по-умерено. Жените си представят по-често, че избират филмите и категорично си спомнят (или представят), че по-често са изхвърляли боклука, макар мъжете да настояват, че те са го правили или ще го правят. Същото е и за пазаруването – и тук жени и мъже се разминават в спомени и представи. Жените смятат, че именно те са пазарували или биха пазарували повече. Мъжете са разколебани в отговорите си.

Но пък жените признават на мъжете първенството по доходи. Мъжете са просто сигурни в него. Макар и не в същата степен в каквато то се случва при настоящите двойки. Реципрочна е картината при домакинската работа. По тези два показателя реалност и представа донякъде се разминават. Жената си представя по-сериозни доходи, но наяве не е така. Мъжът се зарича, че е помагал повече вкъщи или ще помага, но наяве жената си действа сама.

Въобще в спомени и представи твърде често мъжете като че ли отговарят с съзнанието, че от тях се очаква много, а жените – с желание да могат и имат повече. А може би и двата пола си спомнят с известен укор за бившите.При изхвърлянето на боклука обаче няма разлика между представа и реалност – по-често жената е отговорник.

При чии приятели ходехме повече, когато бяхме заедно? А как си го представям, ако някой ден пак сме заедно с някого? Май поравно. А при чии роднини? Май пак поравно.

Чия работа е възпитанието на децата? Моя или и на двамата, казват най-често жените. На двамата – казват най-често мъжете. А кой би се занимавал с лечението – може би пак жената.

Не е ясно дали неговите и нейните отговори съдържат повече съжаление, повече себеизтъкване, повече мърморене по адрес на бившия партньор или повече идеализация на бъдещия. Ясно е само, че по редица от показателите той и тя си се представят по-отговорни от другия. И тук личи ясно, че новите технологии и медии изравняват шансовете. Макар стереотипите за мъжкото печелене на пари и женското домакинство да си остават.

А как се възприемат самите нови технологии, мрежи и т.н.? Проверихме отношението към няколко, дори противоположни, твърдения.  Над 70% се съгласяват, че новите технологии и мрежи улесняват контакта на хората. Респондентите са категорично съгласни, че новите технологии им дават по-лесен достъп до информация.

Изравняването на шансовете на мъже и жени, което новите технологии дават, още не се осъзнава напълно, макар делът на съгласните с това наблюдение да е най-изпъкващ (40% съгласни, срещу 29% несъгласни и 31% колебаещи се). Сред най-младите обаче съгласието с това твърдение е най-високо.

Най-изпъкващ (53%), макар и не с огромно мнозинство, е и делът на онези, които се съгласяват с мнението, че новият тип общуване и „нетуъркинг“ кара все повече хора да правят онова, което и другите правят.

А дали тогава хората са по-свободни? Да, казват 47%, но 30% казват „не“. Останалите се колебаят. В много по-голяма степен хората се съгласяват, че новите технологии правят хората по-лесно контролируеми (60% съгласни срещу 17% несъгласни; останалите се колебаят).

Мнозинство от две трети се съгласява с мнението, че новите комуникации правят възможно до хората по-лесно да достигат лъжливи информации. Близо две трети се съгласяват също, че новите комуникации всъщност пречат на хората да общуват истински помежду си. Близо две трети са съгласни и че социалните мрежи и други подобни губят много ценно време.

Доста сериозен е делът на съгласните, че заради новите технологии се четат все по-малко книги – 71%. А според 69% така хората свикват, че цялата информация идва наготово. 65% обаче приемат, че това е начинът хората да се интересуват от повече теми.

И така: новите технологии правят хората и по-информирани, и по-лениви; и по-свободни, но и доста по-контролирани; и може би правят мъжете и жените равни, но по-скоро уеднаквяват хората и въвеждат стереотипи. И подпомагат общуването, и го подлагат на опасност. И разширяват кръгозора, и отварят вратата за лъжи. Новите технологии идват и с нови страхове.

За какви нови джаджи мечтаят мъжете и жените? Нещата все още изглеждат по-скоро модерно, отколкото постмодерно. Мечтае се повече за телевизор и кола (порядъците са около 50% искащи и около 40% неискащи, докато останалите се колебаят), отколкото за телефон и компютър (картината е реципрочна). Това, разбира се, е свързано с възрастта – по-младите искат в по-голяма степен телефони и компютри. Веднъж, заради поколението, втори път – защото младите искат И това, наред с всичко останало. Трети път – защото още нямат достатъчно пари, а повече мечти.

По-специална е ситуацията с пералните и прахосмукачките – там желанието да имаш нова не преобладава сред обществото като цяло, но ясно надделява в женската му част. Именно това са и нещата, които жените искат повече. Всичко друго е желано почти поравно, с лек превес на мъжете – вероятно свързан с по-високия им доход, с обичайните социални роли и с факта, че жените обикновено са по-възрастната част от населението. Всъщност има още едно изключение от правилото за лекия мъжки превес: по-хубавата кола – при нея наблюдаваме тежък мъжки превес.

Мечтата за нов дом обединява мъже и жени – 56% искат по-хубав, а 41% са доволни от сегашния. Останалите се колебаят.

А колко хора искат по-хубав съпруг или съпруга? Сред семейните само 8% си признават. Жените като цяло изглеждат по-малко взискателни. Може би защото според щампата хубостта се изисква именно от тях, а от мъжете се очакват други неща.

И тук си личи, че традиционните роли на мъжа и жената се запазват – като че ли жената очаква повече неща за домакинска работа, а мъжът – всичко останало. И го иска по-силно. Домът уеднаквява желанията. Новите технологии също уеднаквяват желанията на мъже и жени, като при компютри и телефони определяща се оказва възрастта, а не полът.

Резултати


Изследването е проведено лице в лице с таблети сред 824 души между 1 и 8 март. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.