Българите очакват повече туристическа реклама на страната ни

България не е достатъчно рекламирана като туристическа дестинация. Това смятат българите.

Изводът е от данни на „Галъп интернешънъл“ около началото на по-активния туристически сезон. Българите почти единодушно споделят необходимостта в държавния бюджет да се предвиждат средства за реклама на България като туристическа дестинация в чужбина. 10% не виждат такава необходимост, а останалите 2% са хора, които се колебаят. Данните показват почти автоматична подкрепа. По-активното рекламиране на страната ни очевидно се възприема като базисна необходимост.

На този фон мнозинство от 73% заявява, че държавата не прави достатъчно за реклама навън. А мнозинство от 68% смята, че и рекламата вътре в страната не е достатъчна. Очевидно е, че високите очаквания за популяризиране на българския туристически продукт срещат тук и устойчивия общ критицизъм на българите към работата на институциите у нас.

Все пак, прави впечатление, че 27% от населението поставя по-скоро висока оценка на рекламирането навътрешния туризъм – което не е дял за пренебрегване. Очевидно, по-близкият и непосредствен опит на българите с популяризирането на туризва на вътрешния пазар изиграва своята роля.

Оказва се, че идеята, обсъждана в Министерството на туризма, подкрепяна и от Националния борд по туризъм – всяка община да отделя средства за реклама в чужбина от туристическия данък – се ползва също с генерална подкрепа. Мнозинство от 78% от запитаните нямат против част от събираните от общините пари да отиват за реклама на туризма. Делът на подкрепа не е малък, като се има предивд, че идеята е дискусионна и предвижда на практика преразпределение на средствата на общините.


Изследването е част от традиционната изследователска програма заедно с Националния борд по туризъм. Проведено е чрез телефонно интервю сред 1000 души при специална панелна методика, която обезпечава представителност на данните за пълнолетното население на страната. Абсолютна максимална грешка е ± 3.1 при 50% дялове.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.