„Галъп интернешънъл“ е партньор в ключов проект за дуално образование

Данни от качествено изследване, показващи възприятията на работодателите по отношение на дуалната форма на обучение, представи изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ на конференция днес.

Проучването разкрива основните трудности и предизвикателства пред онези представители на бизнеса, които не са се възползвали от възможностите на дуалното образование досега. Презентацията представлява само част от мащабен проект, който се разработва в сътрудничество с екипа на проект „Домино“ и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Събитието, организирано от проект „Домино“ и Министерството на образованието и науката беше открита от Н.пр. Мюриел Берсе-Коен, посланик на Швейцария в България и от Иван Иванов – ръководител на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет. Те отчетоха напредъка по проекта, но очертаха и основните трудности и целите, които трябва да се преследват в бъдеще. Посланик Берсе-Коен отбеляза, че макар и започнал като проект, въвеждащ швейцарския опит и експертиза в професионалното образование у нас, „Домино“ се е развил успешно в националните условия и мнозинството от фирмите, подкрепили и взели участие в проекта са български.

Въвеждането на принципите на дуалното образование в България се осъществява в партньорство с Швейцария. Проектът „Домино“ защитава виждането, че професионалните училища трябва да подготвят висококвалифицирани специалисти, чиито умения отговарят на трудовия пазар. Целта е изграждането на работещ модел за прилагането на дуалната система в българското образование.

По-късно днес във Форума се очаква да се включи и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Кога?

Отминало събитие: 12 юни 2019, 09:30

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.