Някои проблеми в началото на учебната година

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат разликите в мирогледа на поколенията у нас. Усещат се проблеми при маргинализираните общности. Това са наблюденията в сондаж на „Галъп интернешънъл“, проведен в навечерието на новата учебна година. Агенцията провери отношението към поредица ситуации, идеи и практики.

Агресия и насилие

Мнозинство от 88% от интервюираните закономерно смятат, че агресивно поведение на ученик към учител, например, е неприемливо при никакви ситуации. 8% смятат, че е приемливо в някои случаи, а 1% във всички. Останалите не могат да преценят. Сред групите, които като че ли проявяват малко по-осезаема възприемчивост към агресия, личат най-вече маргинални слоеве от обществото и това е донякъде повод за тревога. Като че ли, малко по-агресивно са настроени и най-младите в изследването.

Когато пък става дума за агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че е приемливо понякога, а е едва 2% смятат, че винаги е приемливо подобно поведение. Останалите не могат да отговорят. Отново, най-младите и маргинализирани слоеве са и онези, които отричат агресията, но не толкова твърдо.

Малко по-различно е положението, когато стане дума за това дали учителите имат правото да шамаросват учениците. 59% от респондентите смятат, че учителите нямат право да правят това при никакви обстоятелства, но пък тук има и малко под една трета, които са на мнение, че това е приемливо при определени обстоятелства. 5% пък смятат, че шамарите са приемливи във всички случаи. Останалите не могат да преценят. Подкрепа за „възпитателния бой“ се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите. При най-младите, хората в активна възраст, високо образованите, респ. тези от Столицата, учителският шамар изглежда е най-неприемлив.

Малко над половината от респондентите смятат, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. 3% смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства. Демографските показатели сочат, че по-младите са тези, които са по-склонни да приемат конфронтацията, а по-възрастните са на обратното мнение.

Разбира се, в отговорите личи и декларативност на нагласите, но видно е, че като цяло агресивното отношение не се ползва с обществен престиж, дори и под условие. Друг е въпросът колко искрени са распондентите в своите отговори. Ако въобще има някаква декларирана толерантност към агресивно поведение, то се възприема „в името на децата“ – дали заради дисциплина, или заради несъгласие на родители с учители. Дори и в този случай обаче групите с по-висок социален статус са против. Известна тревога буди малко по-високото ниво на възприемчивост към конфронтационни модели, когато става дума за мнението на най-младите. Това може да е закономерна последица от енергията, присъща на възрастта или пък да е обективно наблюдение на реалността в някои училища, но и в двата случая изисква внимание.

Наркотици, стимуланти

88% от запитаните смятат, че употребата на наркотични вещества не е приемлива при никакви обстоятелства, 8% при някои обстоятелства, а 2% при всякакви. Останалите не знаят. Сред тези, които смятат, че все пак е допустимо понякога в най-голям процент са най-младите, а сред най-категоричните противници са най-възрастните.

Консумацията на енергийни напитки от ученици, която често попада в медийното полезрение, като тема с проблемен характер, се приема негативно при 63% от интервюираните. Една пета обаче подкрепя твърдението, че все пак може учениците да ги консумират, но при някои обстоятелства. За употреба без забрани са 3% от интервюираните. Останалите се колебаят.

Изграждането на добра фигура сред подрастващите все повече навлиза като приоритет в живота им, което понякога се стимулира с анаболи и стероиди. Три четвърти от интервюираните смятат, че използването им е неприемливо при никакви обстоятелства, 12% все пак смятат, че употребата им е допустима в някои ситуации, а 3% са на мнение, че могат да се ползват при всякакви обстоятелства. Сред тези, които смятат все пак, малко или много допустимо, както може да се очаква, са най-младите.

И тук е ясен е поколенският профил на отговорите – най-младите групи, най-близо до ученическата възраст, показват по-либерално отношение. Закономерно, на другия полюс са най-възрастните. Нарочно изследване в тази тема трябва да покаже дали това е просто обичайното обществено недоверие към „днешната младеж“, или пък става дума наистина за проблем.

Дисциплина, рестрикции

Малко повече от половината от респондентите подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% при някои, а 11% не приемат въвеждането на униформи при никакви обстоятелства. Останалите нямат мнение. Най-младите са и най-негативно настроени срещу подобна идея.

45% приемат учителите да правят домашни посещения, за да проверят защо учениците им не посещават класните занятия, 38% само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите не знаят. Най-възрастните, традиционно, подкрепят подобна идея, което вероятно се дължи и на спомени, а най-младите и тук са най-несъгласни. Тук, разбира се, следва да се направи уточнението, че обществото не държи да вменява тъкмо на учителите подобна роля, а просто одобрява генералната идея някой да върши това.

Развитието на комуникациите и на практика използването на мобилни телефони от всички деца, както и проблемите, които следват от това, провокира „Галъп интернешънъл“ да постави на проверка крайната ситуация, при която изцяло да се забрани носенето на телефон в училище. Малко под една четвърт от респондентите приемат при всички обстоятелства, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации. Малко повече от една пета са съвсем против, което вероятно се дължи на факта, че се прекъсва, например, възможността за комуникация между родител и дете. Останалите не могат да отговорят. По-младите – отново – са и най-несъгласни с подобна идея, а обратното – най-възрастните по-скоро подкрепят подобна мярка.

Униформите, проверките по домовете, забраните – това са идеите, които събират най-сериозна подкрепа в проучването. Както и по-нагоре стана ясно, ясно личи афинитет към повече дисциплина в училище.

„Порастване“ – работа, сексуално развитие

„Галъп интернешънъл“ постави въпроса и за сексуалното развитие сред подрастващите, която е централна тема в този период от живота им. За повече от половината от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства. Естествено, най-младите приемат сексуалните контакти, тъй като са и най-близо до тези проблеми. Затова пък, най-възрастните твърдо не подкрепят секса между ученици. Темата е достатъчно деликатна, за да се правят обобщения но и тук ясно личи закономерната разлика в светогледа на поколенията.

По отношение на възможността (а и необходимостта) учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за малко над една пета от респондентите, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Останалите не знаят. Най-младите и хората на средна възраст са тези, които подкрепят най-силно подобна идея. Хората в най-активна възраст пък, по-скоро биха я подкрепили в някои ситуации.

Данните ясно показват, че работата сред ученици се възприема в малко по-висока степен на фона на редица други практики и идеи, които бяха проверени. Очевидно е, че това се приема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда, и като още една форма на учение и съзряване. Все пак, не са малко и онези, които явно биха искали да виждат учениците, свободни от необходимостта да печелят пари.


Данните са от независимата от външно финансиране изследователска програма „Политически и икономически индекс“ на „Галъп интернешънъл“. Последната вълна на изследване е проведена по метода „лице в лице“ сред 802 души между  между 4 и 10 септември. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.