Уточнение

Във връзка с нередките в кампания случаи на погрешно позоваване на „Галъп интернешънъл“ по повод сондажи, напомняме, че агенцията не носи отговорност за нито едно графично или таблично представяне, както и анализи и изводи, които не са публикувани на страницата на „Галъп интернешънъл“ и не са разпространени по обичайния за агенцията начин. Оценяваме факта, че за мнозина почти цялата изследователска мрежа в страната по един или друг начин се свързва с „Галъп интернешънъл“, както и че се използва престижа на марката, но не можем да приемем щабове на партии и кандидати, медии, организации и т.н. да разпространяват свои интерпретации на моментни снимки с внушение, че това е прогноза за изборен резултат или за развоя на кампанията.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.