Глобални данни по отношение на мненията за расовото равенство

По повод засиления интерес към отношението на българите към хора от различни раси, припомняме резултати от глобално изследване на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“, проведено в края на 2016 г. У нас дейността на асоциацията се представлява от нашата агенция, а от две години насам президент на световната асоциация е Кънчо Стойчев.

Ето линк към оригиналната публикация: https://www.gallup-international.bg/36152/religious-cultural-and-racial-superiority/

Респондентите бяха помолени да отговорят до каква степен са съгласни с твърдението „Някои раси превъзхождат други раси“ (наред с твърдения по отношение на религиозното и културното равенство).

Резултатите са показателни за това, че България отговаря на този въпрос, както отговарят и повечето от останалите общества на Балканите. Както и тогава беше отбелязано, този тип данни показват и степента, в която дадено общество се чувства застрашено или изложено на потенциални или скорошни конфликти.

Таблицата показва чувството за расово превъзходство в низходящ ред. Категорията „съгласен“ обединява отговорите от типа „напълно съгласен“ и „по-скоро съгласен“. Категорията „несъгласен“ обединява „напълно несъгласен“ и „по-скоро несъгласен“. Възможни са минимални отклонения заради закръгляване.

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.