Тромболизите се удвоиха за три години

Промените във финансирането на НЗОК не намалиха модерното лечение на инсултите, показва „Индекс на болниците“

Модерното лечение на инсултите у нас се е удвоило за изминалите три години, расте и цифрата на лечебните заведения, в които то се прилага, въпреки промените във финансирането от страна на здравната каса. Това показват данните за 2019 г. от „Индекс на болниците“ в областта на неврологията. Данните за изготвянето му са предоставени от НЗОК.

Общо 51 614 са били случаите на исхемични инсулти в страната през изминалата година, за които здравната каса е заплатила, срещу 51 982 през 2018 г. Лечението им е било осъществено в 132 болници срещу 130 през предходната година. Броят на исхемичните инсулти, които са били лекувани чрез тромболиза, е нараснал значително – от 787 през 2018 г. на 1152 през 2019 г. На практика той е два пъти по-голям в сравнение с 2017 г., като в страната са извършени едва 428 тромболизи, показват данните.

За поредна година се увеличава и броят на лечебните заведения, в които се прилага модерният метод – от 42 през 2018 г. на 48 през миналата година. Сред новите болници са УМБАЛ-Бургас, МБАЛ-Пазарджик, МИ-МВР, ЮЗБ, МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ в Г. Оряховица.

Безспорен лидер в тази дейност за поредна година е УМАБЛ „Св. Анна“ в София, където са осъществени 342 или повече от 1/4 от всички тромболизи в България през 2019, както и 26.28% от всички лекувани исхемични инсулти в болницата при средно 2.23% за България. Сред останалите клиники в ТОП 10 по брой тромболизи остават „Аджибадем Токуда“ и „Св. Марина“ – Варна, областните болници в Силистра, Търговище, НКБ, „Св. Пантелеймон“. Към тях обаче за първи път се присъединяват Пирогов, Софиямед и „Д-р Ст. Черкезов“ във В. Търново. Пълната информация къде колко исхемични инсулта и как са лекувани може да видите ТУК.

Промените във финансирането на лечението на исхемичните инсулти от НЗОК през 2019 г. не се отрази негативно на модерното лечение в страната, въпреки опасенията на специалистите по неврология, показват още данните. През миналата година общественият здравен фонд понижи заплащането по КП 51.01″Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“ от 3300 на 2300 лв., а КП 51.2 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение“ от 1800 лв. на 1550 лв. Промяната породи опасения, че броят на тромболизите у нас ще се понижи, но това не се случи. През тази година цената, по която здравната ще финансира диагностиката и лечението на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза е леко увеличено – на 2526 лв., а при интервенционалното лечение  – на 2750 лв., което би трябвало да се отрази положително на прилагането на тези два модерни метода у нас. Защото въпреки нарастването на броя на тромболизите, страната ни все още не е достигнала средния процент на инсултите, лекувани с тромболиза в ЕС – 7.3. Проблем остава и рехабилитацията след инсулт у нас, тема, на която ще се спрем занапред.

ОРТОПЕДИЯ

За година у нас са се увеличили и ортопедичните операции. От 75 180 през 2017 г, през миналата те са достигнали 78 413. В тях влизат всички интервенции на долен и горен крайник, както и алопластиките. Броят на болниците, в които са извършени е 95. Не всички обаче осъществяват пълна гама от медицинските дейности. Най-големите операции на долен крайник се осъществяват едва в 37 клиники, а съответно на горен – в 30. Броят им е намалял в сравнение с 2017 г. Не навсякъде се спазват и изискванията на медицинския стандарт по ортопедия за минимален брой от 150 операции на една маса. В над 10 от лечебните заведения интервенциите са по-малко.

Диспропорциите в броя на операциите също е огромен, има болници с по 8 операции до над 2000 за година. Най-много ортопедични интервенции на долен и горен крайник през 2019 г. са извършени в „Пирогов” – 6633, „Св. Георги“ в Пловдив – 3266, „Софиямед“ – 2900, „Пълмед“ – 2788, ВМА-София – 1637, УМБАЛ „Канев“ – 1615, „Св. Анна“ във Варна – 1436, „Проф. Бойчо Бойчев“ – 1343, МБАЛ-Пазарджик – 1791 и „Еврохоспитал“ в Пловдив – 1843.

Броят на рехоспитализациите през миналата година в областта на ортопедията обаче е бил 4387 и бележи значително понижение в сравнение с 2018 г., когато той е бил 9204. Конкретните данни за всяко лечебно заведение може да видите в таблицата ТУК.

____________________________________

„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл“ и специализирания сайт clinica.bg. Данните, с които борави, се предоставят от Националната здравноосигурителна каса. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социалнозначими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

Индекс на болниците се наблюдава от Обществен съвет, в който влизат редица изтъкнати здравни специалисти: проф. Петко Салчев, проф. Григор Димитров, доц. Тодорка Костадинова, Оля Василева, Светла Несторова, Аркади Шарков.

За повече информация:

Първа Симеонов: +359 887 760 388

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.