Светкавичен сондаж на „Галъп интренешънъл“ по повод Коронавируса

Огромното мнозинство твърдят, че са готови, или дори твърдо готови, да понесат и известни ограничения с цел спиране на вируса. Само 7% твърдят, че още не са взели никакви мерки.

Това са само част от въпросите от независим, експресен телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“, започнал в сряда и завършил преди часове. Целта е бързо улавяне на хипотези за основните настроения на българите в динамичната среда. Основната част от сондажа приключи преди обявяването на извънредното положение.

Българският сондаж е част от международния експресен сондаж на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, който ще излезе до дни и ще позволи мненията за коронавируса у нас да бъдат сравнени с мненията в десетки страни по света. Ползвана е специална панелна методика, която да осигури максимална представителност на данните. 

54% са съгласни, а 29% – по-скоро съгласни (сумарно 83% съгласни в различна степен) с твърдението „Готов съм да жертвам някои от човешките си права, ако това би помогнало да се предотврати разпространението на вируса“. 7% не са съгласни, а 9% са твърдо несъгласни (общо 16% несъгласни в различна степен). 1% не могат да преценят.

От няколко изброени на респондентите немедикаментозни мерки, най-често споменаваните действия, които хората твърдят, че вече са предприели, са: по-често миене на ръце (споменавано в 89% от случаите), използване на дезинфектант за ръце (66%), намаляване на социалните контакти и оставане вкъщи (58%), маски (17%), ръкавици (15%), доброволна карантина (10%). 7% казват, че още не са предприели нищо.

12% назовават различни други мерки като дезинфекция, витамини и т.н. Обезпокояващо е, че в тази група попад и отговори, които съдържат „пиене на ракия“ – те са общо 2% от цялата извадка. Дори и респондентите да влагат известна ирония, това е директен показател и за зловредното влияние на спекулации и фалшификати, разпространявани в социалните мрежи.

Процентите надхвърлят 100, защото хората дават повече от един отговор.

Интервюирани са общо 604 пълнолетни българи. Максималната допустима статистическа грешка: ±4% при 50-процентните дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.