При избора на яйца хуманното отношение е важно за българите

Българите държат на качеството на яйцата, които купуват, и се стремят да купуват яйца от свободно отглеждани или домашни кокошки. Широко разпространено е мнението, че отглеждането на кокошки в клетки трябва да се преосмисли. Ясно личи традиционното за българите желание за по-близък до природата начин на живот, храна и потребление.

Изводите са от изследване на „Галъп интернешънъл“ заедно със сдружение КАЖИ (“Кампании и активизъм за животните в индустрията”). Данните са особено важни около Великден, когато потреблението на яйца е във фокуса на вниманието.

49% от пълнолетните българи твърдят, че когато избират яйца, смятат за определено важни условията, в които кокошките са отглеждани. Други 25% ги намират за по-скоро важни. 88% са убедени, че условията на отглеждане имат отношение към качеството на яйцата.

Оказва се, че с възрастта нараства и убедеността, че условията за отглеждане на кокошките носачки са от голямо значение. Това мнение е очаквано споделяно в по-голяма степен и от респондентите, живеещи в по-малките населени места и в селата – повече от три четвърти от респондентите, живеещи на село смятат така. Явно, у нас произходът на кокошките носачки се смята за един от най-сериозните фактори при избора на яйца.

Може би затова сериозен дял – 49% – заявяват, че предпочитат домашните яйца и дори не биха искали да купуват от търговци. Очаквано този дял е най-висок сред по-възрастните респонденти участвали в проучването, както и сред жителите на селата и малките населени места.

Жителите на столицата, както и респондентите с по-високо образование също споделят, по-често от останалите, че в магазина търсят, яйца от кокошки, които са отглеждани свободно.

Както и други изследвания на „Галъп интернешънъл“ в последните месеци показаха, силна остава връзката на българското общество с домашните продукти и природата. Вероятно това се дължи и на факта, че същинската урбанизация в страна ни започва едва в средата на миналия век, както и на демографската структура на обществото и социалните неравенства.

Малцинство са хората, които не се интересуват от начина на отглеждане, когато купуват яйца – малко над една пета. Те най-често признават незаинтересованост или сочат цената като фактор. Една четвърт пък споделят, че не знаят как да ги различат. Едва 10% от запитаните твърдят, че условията, в които се отглеждат кокошките не са важни за тях.

76% намират за неморално отглеждането на кокошките в клетки, след като има и по-хуманни варианти. Сред най-младите респонденти този дял достига до 87%.  78%  от всички запитани твърдят, че биха предпочели именно такива търговци на яйца – които имат политика за по-хуманно отношение към животните, а 58% дори са убедени, че търговците трябва да се откажат да продават яйца от клетъчно отглеждане.

Почти единодушно е мнението (88%), че начинът на отглеждане на кокошките има ефект върху качеството на яйцата. 77% от участвалите в изследването заявяват и готовност да заплатят по-висока цена за яйца от ферми, които осигуряват по-хуманни условия за кокошките.

Изследването е проведено между 10-ти и 13-ти Април 2020 г. сред 800 пълнолетни българи по специалната панелна методика, която осигурява възможно най-висока представителност на данните. Абсолютна максимална грешка е ± 3.5 при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

 


 

Сдружение КАЖИ („Кампании и активизъм за животните в индустрията“) е българска организация за защита на животните, регистрирана в обществена полза през 2017 г. Сред актуалните кампании на организацията е кампанията ѝ за подобряване на хуманното отношение към кокошки-носачки. Сдружението работи с търговци, за да спрат да предлагат яйца от клетъчно отглеждане и да преминат например към такива от подово, свободно или биологочно.
Сайт: https://caai.bg/

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.