Измерения на институционалното доверие – втора част

Сред основните обществени институции, извън оперативната политическа и съдебна власт, публичният образ на Европейския съюз е най-добър в очите на българите сред „външните“ авторитети, а на армията – сред „вътрешните“. В последните месеци няма съществени промени в доверието към тези институции, като може би единствено армията повишава доверие, а за полицията ще трябва да се изчакат още изследвания, за да се види дали инцидентите по време на протестите са повлияли на имиджа. Изводите са от традиционния социологически обзор на „Галъп интернешънъл болкан“ в края на всеки политически сезон. Преди време пък бяха публикувани и данни за доверието в парламент, правителство и президент.  

Доверието в обобщения образ на Европейския съюз остава без промяна и през този политически сезон – при последното измерване преди месец 59% имат доверие, а 30% нямат. Останалите се колебаят. Българският еврокомисар Мария Габриел се ползва с доверие от 22% сред българите и недоверие – 45%. Това я прави част от по-скоро одобряваните български политически фигури – на фона на много други.

По-нюансирано, по традиция е отношението към НАТО, 32% имат доверие, а 50% нямат. Това обаче също е нелош атестат на фона на отношението на българите към различни авторитети. На фона на институции като парламента, например, НАТО остава осезаемо по-харесвано.

 

Българската армия при премерването през този месец е с най-високо от поне десетилетие насам доверие. 53% споделят доверие, а 30% – недоверие. Останалите се колебаят. В последните няколко години тази тенденция остава стабилна, а в последния месец като че ли се вижда най-сериозното „отваряне на ножицата“ в посока доверие. Така армията остава и една от институциите с най-високо доверие сред вътрешните институции въобще.

По-различно е отношението към полицията. Доверие и недоверие в този случай продължават да се движат в сходни нива. Данните са и преди пиковата фаза на протестите, когато се наблюдаваха смущаващи полицейски действия.

Няма скорошни щети по публичния образ на Църквата – 46% ѝ се доверяват, а 32% – не. Разбира се, доверието в Църквата е различно от самата вяра и е отражение и на светския образ на институцията.

По традиция у нас на Църквата се гледа по-скоро с добро око, но редица скандали или наслоявания от миналото чест помрачават този образ.

Специфичен обществен авторитет е и фигурата на омбудсмана. Диана Ковачева обаче тепърва утвърждава своята разпознаваемост и затова е рано за изводи по отношение на общественото мнение за тази институция.


Данните са базирани на ежемесечната независима изследователска програма „Политически и икономически индекс“ на „Галъп интернешънъл“. Последните две вълни на изследване са съответно между 2 и 10 юли 2020 г. (сред 806 пълнолетни българи) и между 4 и 12 юни (сред 809 пълнолетни българи). Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.