Галъп интернешънъл е изпълнител на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Проект: № BG16RFOP002-2.073

 

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Процедура: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Бенефициент: „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД

 

„Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД е изпълнител на проект за БФП № BG16RFOP002-2.073-20368 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, свързан с преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.Проектът се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и чрез национално съфинансиране.

 

Избухването на епидемията от COVID-19 доведе до парализиране на бизнеса, а ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията, засегнаха най-тежко именно фирмите и браншовете, зависещи пряко от директния контакт в обществото. Възможността за провеждане на социологически проучвания по метода „лице в лице“, един от основните за нашата дейност, беше фактически прекратена за продължителен период от време.

 

Чрез подкрепата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Подкрепа на микро и малко предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, „Галъп интернешънъл болкан“ цели смекчаване на отрицателните икономически последици за дейността ни, която е пряко обвързана с въведените рестрикции на национално и международно ниво, и стабилност на работните места.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.