Обществената тревога за вируса е овладяна. Колебание за ваксините.

Продължаваща и интензивна работа ще е нужна за убеждаването на българите да се ваксинират – готовността не е ниска, но има и немалко колебание. След отминалата тежка коронавирусна есен, зимата засега като че ли е затвърдила спокойствието в обществото и не е надделяла паниката. Мерките са свършили работата си и хората явно чакат възможност за по-активен социален живот.

Това са изводите от нова вълна на бърз телефонен сондаж по въпросите на коронавируса, проведена между 6 и 8 януари сред 800 души в цялата страна.  

Ако готовността за ваксиниране се оцени по тристепенна скала – с положителна и отрицателна опция и с опция „колебая се, още не съм решил“, резултатите са следните: 30% имат твърдо намерение. 23% още не са решили, а 46% не възнамеряват. Има и малък брой затрудняващи се да определят. Този подход към темата показва, че делът готови да се ваксинират не е малък на фона на обичайните сравнително ниски нива на ваксиниране у нас. Делът обаче видимо варира и вероятно ще варира в зависимост от информационния поток. Личи необходимостта от добра комуникация на процеса на ваксиниране.

Колебанието идва от несигурността в безопасността на ваксините. Сериозен за такъв тип изследвания дял от 18% не могат да определят дали те са безопасни, а 48% директно казват, че ваксините крият опасности. 34% са убедените на този етап в безопасността им. Вероятно с времето ще укрепва и чувството за сигурност.

59% намират, че удължените мерки са свършили работа. 39% са на обратното мнение. Вероятно, намаляването на случаите на коронавирус у нас кара хората да се отнасят благосклонно към мерките на властта. Те получиха подкрепа и още при обявяването си в края на ноември – защото хората се бяха изплашили от сериозния ръст на случаи към онзи момент. По-късно обаче стана ясно, че българите подкрепят и другата част от тогавашното обещание – отварянето на 21 декември. Затова и решаващ фактор за сегашната благосклонна равносметка към отминаващото удължаване е намаляването на случаите. 64% намират ефективност. 34% – не. Има и малко колебаещи се.

Дори и сега, десет месеца след първоначалната мобилизация на българите през март, останало е някакво усещане, че страната ни се справя по-добре на фона на други европейски страни. Вероятно, това е комплекс не само от усещането за ефективност на мерките, но и за тяхната либералност на фона на много други страни. 48% смятат така, а 43% са на обратното мнение. Останалите се колебаят. През март обаче общественото мнение беше много по-позитивно – почти единодушно. В почти същото съотношение – 48% на 42% са отговорите дали в крайна сметка Борисов се справя или не се справя. Явно, не е надделяла паника и намаляването на случаите от началото на зимата досега е довело до запазване на известно спокойствие.

84% от отговорилите са прекарали 31 декември за близки, приятели и т.н. – в компании до десет души. 11% са били сами, малцина са били повече от десет. А само 2% признават, че всъщност са били с повече от петнайсет души. По-скоро, мерките по отношение на частните събирания са били спазени. Запазва се обаче и афинитетът към социален живот – който за момента е в немалка степен възпрепятстван.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); национална извадка (800 ефективни интервюта) за населението на възраст 18+ г. 06-08.1.2021 г. 1% се равнява на около 55 хил. души. Абсолютна максимална грешка  ±3.3 при 50% дялове.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.