ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ГЛАС НА ХОРАТА: СУБЕКТИВНИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ ПО СВЕТА

Свободни и честни избори, от една страна, и управление според волята на народа – от друга, са предпоставки за силна демокрация. Но само 37% от гражданите, живеещи в страни, припознати за демокрации, по света са съгласни, че и в тяхната страна тези две условия са изпълнени. Всеки трети по света твърди, че нито едно от двете не е валидно за държавата, в която живее, а 23% смятат, че в страната им е изпълнено само едно от условията.

Това са някои от резултатите от последното глобално проучване „Гласът на хората“ (VOP), проведено от световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ в края на 2020 г. Проучването за демокрацията покрива 44 държави по света и около 42 000 пълнолетни граждани, като е представително за около две трети от световното население. През последните седем десетилетия световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ проследява регулярно възприятията на хората по отношение на управлението и честността на изборите.

Управлявани ли са нациите според волята на народите

46% от световното население се съгласява, че страната му се управлява според волята на хората. Почти равен е делът на тези, които не са съгласни. Малцина се затрудняват да отговорят.

„Галъп интернешънъл“ използва различни индикатори през последните десетилетия, които позволяват базово сравнение, макар и при минимални разлики. През 2000, например, само една трета от населението по света вярваше, че страната му се управлява според волята на народа, а около 60% бяха на противоположното мнение. През 2007 г. вярата в демократичната природа на управлението показа симптоми на увеличаване, които бяха допълнително потвърдени през 2014 г., когато вече половината от респондентите в световен мащаб се съгласяваха, че страната им се управлява според волята на народа. Другата половина не се съгласяваше. В момента ситуацията е подобна на тази през 2014 г. Но много по-добра от регистрираното в началото на века. Но… има и друго „но“ – позитивната тенденция на продължаващ ръст изглежда спряла.

Разбира се, доста различаващи се са обществените възприятия за демокрацията в различните културни условия, политически системи, текуща политическа ситуация и т.н. Различна е и степента, в която хората по света са склонни да критикуват управлението си.

Сред регионите и големите нации, хората в Индия изглеждат най-уверени в състоянието на демокрацията в своята държава (83% там са съгласни, че държавата им се управлява според волята на хората), но също и хората в Азия като цяло. Тези нагласи изглеждат стабилни в годините по тези места. През 2014 г., например, Индия и Азия отново бяха на върховите места по отношение на удовлетвореността от демократичността на управлението.

Най-неудовлетворени от демократичната природа на своето управление към края на 2020 г. изглеждат гражданите в източната част от ЕС, Латинска Америка и Русия – около една трета от отговорите по тези места са позитивни. В САЩ пък структурата на отговорите е близка до обобщените данни за света.

Прегледът по страни показва, че най-големи дялове позитивни отговори сега са регистрирани в Азербайджан (84%), Индия (83%) и Гана (81%). Босна и Херцеговина (8%), България (19%) и Колумбия (22%) са в дъното на скалата на позитивните отговори.

Свободни и честни ли са изборите

53% от хората в световен мащаб смятат, че изборите в тяхната държава са свободни и честни. 42% са на обратното мнение. Асоциацията „Галъп интернешънъл“ измери тези нагласи няколко пъти по различни начини от началото на века. Въпреки някои минимални отклонения, няма значителна промяна в годините в нагласите на хората по тази тема.

Изглежда, че хората са убедени повече в честността на изборите, отколкото в демократичността на управлението и зачитането на волята им като цяло. Процедурите явно са ОК, но що се отнася до самата природа на властта – сложно е.

На ниво региони и големи нации сега, отново хората в Индия (80% са съгласни, че изборите там са свободни и честни) са сред най-удовлетворените по отношение на честността и свободата на изборите, следвани от гражданите на западните части на ЕС (77%). Най-малко удовлетворени от избирателния процес са хората в Близкия Изток (35%), Русия (36%) и Африка (40%).

Хората във Финландия почти единодушно се съгласяват, че изборите в страната им са свободни и честни – 94% от респондентите смятат така. Позитивните отговори са преобладаващи и в Австрия (84%), Германия (82%) и Гана (82%). Най-малко удовлетворени от честността и свободата на изборите в страната им са хората в Нигерия (16%), Ирак (14%) и Босна и Херцеговина (9%).

Индекс „Гласът на хората“ (1&2)

Индексът Гласът на хората (1&2),  разработен от световната асоциация „Галъп интернешънъл“, комбинира нагласите на хората към двете твърдения „Моята страна се управлява според волята на хората“ и „Като цяло изборите в страната ми са свободни и честни“ и по този начин отразява масовите възприятия по отношение на основните демократични ценности.

Според Индекса (1) 37% от изследваните респонденти се съгласяват, че страната им се управлява според волята на народа и изборите са честни и свободни – гласът на хората там се приема за силен. Една трета от респондентите в световен мащаб твърдят, че нито страната им се управлява според волята на народа, нито изборите са честни и свободни – което може да бъде описано като слаб демократичен глас. 23% споделят за непоследователност в прилагането на двата базови демократични механизма в държавата им – „смесена“ демокрация.

Изглежда, че текущата политическа обстановка има своето допълнително влияние в някои държави, но все пак западните демокрации запазват своите позиции – както се очаква – сред позитивните примери.

Къде е България

Българите са сред нациите, които в най-малка степен чувстват, че страната им се управлява според волята на народа. 19% от запитаните у нас смятат така, а 74% не се съгласяват. 6% не могат да дадат конкретен отговор.

В това отношение не се наблюдава съществена промяна в последните няколко години. Българите традиционно са скептични за демократичната природа на управлението в страната.

Сходни са нагласите у нас и по отношение на свободата и честността на изборите. 22% от запитаните българи смятат, че като цяло изборите у нас са свободни и честни. 65% изразяват скептицизъм, а около една десета не могат да преценят.

Макар и да не е на дъното на класацията, страната ни е сред най-критичните и по отношение на изборния процес. И на фона на Европейския съюз и на света като цяло, българското общество силно се отличава в критичността си към управлението и провеждането на изборите.

Разбира се, влияние сега може да оказва и текущата ситуация у нас. Но стабилността на подобни нагласи в годините показва по-скоро константна критика и недоверие към политическия елит в страната и механизмите за вземане на политическата власт.

Индексът „Гласът на хората“ отрежда на страната ни категорична позиция в „червената“ част на скалата. Следва да се отбележи, че целта на индекса не е да мери обективни показатели за демократичност (подобен инструмент вероятно би показал различни резултати и съответно друга позиция на страната ни), а да отразява нагласите на хората – или до каква степен хората у нас усещат, че властта е придобита по демократичен начин и се осъществява демократично. В това отношение, оказва се, българите приемат своя демократичен глас като слаб.

Кънчо Стойчев,

Президент на световната асоциация „Галъп интернешънъл“:

„Макар че демокрацията е набор от правила, които са обективно измерими, субективните възприятия на населението, които Индексът „Гласът на хората“ отразява, са от съществена значимост. Демокрацията е силна, само ако силата ѝ е припозната от хората.“

 

За повече информация:

Кънчо Стойчев (София) +359 88 8611025

Джони Хийлд (Лондон) +44 207 611 5270

Андрей Мильохин (Москва) +7 495 988 60 81

Стивън Канг (Сеул) +82 10 5301 4592

Иджас Гилани (Исламабад) +92-300 8544656

За подробности посетете уебсайта: www.gallup-international.com

Методология:

Изследването „В края на годината“ на „Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция по инициатива и дизайн на председателя на Асоциацията д-р Джордж Галъп от 1977 г. Изследването се провежда всяка година. Тази година досега в него са участвали 44 държави по света.

Покритие по региони:

ЕС общо – включва ЕС Запад и ЕС Изток

ЕС Запад – Австрия, Финландия, Германия, Италия, Испания, Обединено кралство

ЕС Изток – България, Чехия, Полша

Европейски държави извън ЕС – Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Северна Македония, Сърбия, Швейцария, Украйна

Латинска Америка – Аржентина, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу

Близък изток – Ирак, Йордания, Палестина

Източна Азия – Хонконг, Индонезия, Япония, Филипини, Малайзия, Република Корея, Тайланд

Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Турция

Африка – Нигерия, Гана, Кения, Кот д’Ивоар

САЩ, Индия и Русия са показани отделно и не са включени в регион.

Размер на извадката и метод на регистрация:

Общо 41,998 души са интервюирани в 44 страни в целия свят. За всяка държава, в периода октомври-декември 2020 г., са интервюирани представителна извадка респонденти по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.

Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал – 95%.

Възможни са минимални отклонения заради закръглявания.

За „Галъп интернешънъл“

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водещата независима асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение.

За повече от седем десетилетия членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Нашите повече от 100 членове и партньори  са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна, и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.