КОВИД понижи с 18% дейността в инвазивната кардиология

Със 17% е спаднало и лечението при исхемичните инсулти в болница през миналата година, показва анализ на „Индекс на болниците“

Пандемията е затруднила достъпа до лечение на пациентите с инсулти и сърдечносъдови проблеми, които могат да доведат до инфаркт. С близо една пета е намаляла дейността на лечебните заведения в тези две области, показват данните на здравната каса за изминалата година, които „Индекс на болниците“ анализира.

Инвазивна кардиология

С 18.14% е намаляла дейността на 58-те лечебни заведения, които работят в областта на инвазивната кардиология у нас. Общо 64 327 диагностични и лечебни процедури са осъществили те през миналата година срещу 78 585 през предходната. Понижението обаче е различно в двете направления. С 25% или с 10 283 са намалели диагностичните интервенции, докато при лечебните спадът е едва с 10.5% или с 3 975. По-малко са и пациентите, на които е бил сложен пейсмейкър. През миналата година броят им е 3599 и е по-малък с 21% в сравнение с предходната година.

Достъпът до медицинска помощ в инвазивната кардиология обаче бе най-ограничен в началото на пандемията, показват още анализите на „Индекс на болниците“. В периода от 1 февруари до 30 април през миналата година понижението на дейността в областта на диагностиката и лечението беше близо 30%, докато на годишна база е 18 на сто.

Освен намалението на обема на дейността, през изминалата година няма други значими промени в тази област. Лечебните заведения, където се осъществяват процедурите се запазват непроменени – те са 58 в цялата страна, като основната част от тях – 13, са съсредоточени в столицата. Неравномерността в покритието на страната с подобен тип медицински услуги е най-очевидно при сърдечната аблация. Пет от шестте лечебни заведения, където се осъществява тя, отново се намират в столицата.

По-голяма част от дейността по инвазивна кардиология се е извършвала в частни структури, показват още данните. Сред болниците с най-много пациенти през 2020 г. – над 2000, са били „Аджъбадем Сити Клиник“, Токуда и НКБ в София, СБАЛК-Варна, „Медика-Кор“ в Русе, УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Държавни сред тях са само две.

През миналата година се наблюдава и увеличение на процедурите, при които са намерени патологични находки (тоест пациентът е имал нужда от лечение) – те са повече с 10%, като делът им достига над 80% от всички осъществени. Процентът на най-спешните интервенции се е увеличил незначително до 24%. Броят на рехоспитализациите пък е 2315. Конкретните показатели за всяко лечебно заведение може да видите ТУК.

Исхемични инсулти

Със 17% са намалели и случаите на исхемични инсулти в болниците през миналата година в сравнение с предходната. Основната причина за това отново е пандемията от КОВИД-19. Общо 42 607 са били хоспитализациите при исхемичните инсулти през миналата година срещу 51 614 през предходната, показват данните на НЗОК. И тук понижението на дейността на годишна база е по-малко в сравнение с това през първите месеци на пандемията. От 1 февруари до 30 април броят на пациентите в болниците, които са получили лечение беше по-нисък с 21% в сравнение със същия период на предходната.

Успоредно с понижението на броя исхемични инсулти, през миналата година намаление има и сред пациентите, при които са приложени иновативни методи на лечение. Общо 994 са тромболизите срещу 1152 през предходната година. Това означава, че сред тях има спад от 13.5%. Понижението е на фона на постоянното им увеличение през изминалите няколко години.

Модерното лечение се е осъществявало едва в една трета от лечебните заведения, където са приемани пациенти с инсулти или в 49 от над 134 болници. За поредна година безспорен лидер при този метод е УМБАЛ „Св. Анна“ в столицата, където са осъществени 299 или една трета от всички процедури за страната. Процентът на модерно лечение на исхемичните инсулти там е над 28% при 2.3 на сто за страната.

През миналата година има и три болници, в които при исхемичните инсулти е бил приложен интервенционален метод на лечение. Той се налага, когато тромболизата не дава нужните резултати. Това са „Св. Анна“, Пирогов и Токуда. В тях този метод на лечение е бил приложен при 24 пациенти. Конкретните показатели за всяко лечебно заведение може да видите ТУК.

–––––––––––––––––––-

„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл болкан“ и специализирания сайт clinica.bgНейната цел е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социалнозначими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

За повече информация:

Мария Чипилева: +359 887 753 636

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.