Актуални политически въпроси – телефонен сондаж

Първите оценки за санкциите „Магнитски“ и за служебния кабинет като цяло са позитивни. Българското общество запазва почти единодушната си оценка срещу компромиси със Северна Македония.

Данните са от независим, актуален, телефонен сондаж, проведен между 14 и 16 юни, сред 890 пълнолетни българи.

Санкциите „Магнитски“ се одобряват, макар и да няма особена обществена запознатост. 49,2% одобряват, а 31,6% не одобряват.

Първата оценка за служебното правителство е позитивна: 58% казват, че го одобряват, а 33,2% не го одобряват. Отношението към отминалото управление на ГЕРБ е сдържано и по-скоро негативно. 7,1% смятат, че то е напълно успешно, 19,8% – по-скоро успешно, 22,0% – нито успешно, нито неуспешно, 22,8% – по-скоро неуспешно, а 26,9% – напълно неуспешно.

70% са против отстъпки пред Северна Македония, на противоположното мнение са 19,3%. Останалите се колебаят.


CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); национална извадка (890 ефективни интервюта) за населението на възраст 18+ г. Изследването е проведено в периода 14-16.06.2021 г. Абсолютната максимална грешка е ±3.2% при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на 55 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.