Яница Петкова участва в Дебатът за младите преди изборите на 11-ти юли, организиран от Националния младежки форум

 

Дебат за Младите проведе Националният младежки форум дни преди предсрочните парламентарни избори на 11-ти юли. По време на първия панел на дебата бяха поканени кандидати за народни представители от различни партии и коалиции. Участниците в дебата изложиха визиите си за младежката политика в страната, представиха програмите на своите партии, касаещи младежта, дебатираха по проблеми за включването, овластяването и подкрепата за младите хора в страната и отговаряха на техни въпроси.

Във втория панел на дебата поканените от Националния младежки форум млади политолози Нели Кирова, Сергей Петров и Яница Петкова анализираха изложените от представителите на политическите партии и коалиции тези.

Нели Кирова наблегна на необходимостта от приемане и адаптиране на добри практики за младежки политики и механизми за изпълнението им от Европейският съюз и други международни организации и държави, в които са изградени механизми за качествено участие на младите хора. Тя наблегна и на проблеми като корупция и ниско ниво на образованието у нас, които са основна причина младите хора да напускат страната ни.

Сергей Петров наблегна на мотивацията на администрацията за промени и работа в насока развитие на младежката политика в страната. Основен проблем според него е, че дебат по тези теми обикновено се започва преди избори, но не получава своя реален завършек и съответно резултати, изразени в политики след това. Критиката на Петров към новия проект за стратегия за младежта беше най-вече към заложените индикатори за измерване на резултатите от мерките в изпълнение на стратегическите цели.

В анализа си Яница Петкова открои необходимостта от изграждане на механизми за мониторинг и контрол за изпълнението на заложените в новата национална стратегия дейности. Тя открои и необходимостта от създаване на нов координационен механизъм между заинтересованите страни по осъществяването на младежката политика в страната, който ще позволи и на младежките организации инициативата за свикване да институциите, отговорни за политиката за младежта. Според нея е важно партиите и институциите да положат повече усилия да ангажират младите хора – чрез пряк контакт и неформално образование, тъй като и най-добре разписаните мерки за овластяване не могат да се осъществят без граждански активни младежи.

Пълният запис на събитието може да видите ТУК.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.