Дискусия за кадровия дефицит в здравеопазването

Острата кадрова криза в здравната система и в частност в болничната помощ е един от най-големите проблеми в системата. Затова „Индекс на болниците“ организира дискусия на тема „Кадровият дефицит в здравеопазването – последици и нужда от промени“.

Дискусията е на 22 март от 11 до 13 ч. в БТА в София. В нея участват мениджъри на водещи лечебни заведения в страната, представители на изпълнителната и законодателната власт у нас, лекари и специалисти по здравни грижи.

 

Програма:

1. Откриване и представяне на резултатите от анкетно проучване сред болниците за кадровата им обезпеченост и последиците от нея, Първан Симеонов, „Индекс на болниците“


2. Презентация за кадровата обезпеченост с лекари в страната, д-р Иван Маджаров, председател на БЛС


3. Презентация за кадровата обезпеченост с медицински сестри в страната, г-жа Милка Василева, председател на БАПЗГ


4. Представяне на анкетно проучване сред медицинските специалисти за нагласите им да останат да работят в страната, Златина Шотарова, асистент в УНСС


5. Дискусия

 

Кога?

Отминало събитие: 22 март 2022, 11:00

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.