„Гласът на хората“: Общественото мнение на европейските граждани за войната в Украйна

Страховете на европейските граждани: инфлация, война, намаляване на енергийните доставки

Най-големите притеснения на гражданите на ЕС в момента са повишаващите се цени, страхът от разширяване на конфликта в Украйна и възможният недостиг на енергийни доставки. Проблеми, които бяха в челото на списъка с приоритети преди месец, като пандемията от ковид и климатичните промени, сега за избледнели в своята значимост.

Енергийни доставки

Осъзнаването на зависимостите на националните държави от руски внос е ясно (79% средно за ЕС), само Швеция се възприема като по-скоро независима от руската енергия. Преминаването към възобновяеми източници с цел да се намали зависимостта от руските енергийни доставки е добре възприето във всички държави (91%).

Национална сигурност

Повече от половината от европейските граждани са притеснени, че екипировката и оперативните възможности на армията в тяхната държава не са задоволителни. 52% казват, че разходите за защита на тяхната страна трябва да се увеличат. Мнозинство от 60% сред анкетираните във всички страни подкрепя създаването на обща европейска армия. Желанието да се направи такава армия е най-високо в Португалия и Полша, Белгия, Литва, Испания и Румъния.

Подкрепа за Украйна

  • Повече от половината от гражданите на ЕС вярват, че вече сме предоставили достатъчно подкрепа на Украйна. 43% биха искали да видят дори повече помощ Португалия, Испания, Ирландия, Франция, Финландия и Швеция изразяват в най-голяма степен солидарност.
  • Има висока готовност за приемане на бежанци в ЕС: повече от 90% от гражданите на Съюза са в подкрепа на приемането на бежанци. 50% подкрепят неограничен прием на бежанци. 44% предпочитат все пак да има ограничения.
  • Само една пета са твърдо против приемането на Украйна в ЕС. 52% казват, че Украйна трябва да се присъедини към Съюза, 27% не могат да преценят. Полша, Естония, Литва, Ирландия и Испания подкрепят в най-голяма степен присъединяването на Украйна към ЕС.
  • 42% подкрепят европейските санкции срещу Русия, а 43% дори биха искали да видят повече санкции. Само 15% казват, че санкциите са твърде строги – това мнение е най-популярно в Гърция, източните страни от Съюза – България, Словакия и Унгария, както и извън ЕС – в Сърбия.

Нагласи към Европейския съюз

61% виждат голямо единодействие в днешната ситуация между страните-членки на ЕС, а за 63% ЕС е стабилизираща света сила. Широкото мнозинство (78%) вярва, че ЕС трябва да играе по-активна роля в световната политика. В сравнение с останалите страни-членки нагласите към ЕС са най-негативни в Гърция и България. Нагласите в Сърбия, която е със статут на страна кандидат за членство, също са критични към ЕС.

 

 

Изследването е проведено по метода CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) в периода 7-22 март 2022 г. сред 24 509 души (24 004 респонденти от 24 държави от ЕС) и 1 505 души в 2 европейски държави извън Съюза – Сърбия и Швейцария). Извадката за всяка от държавите е представителна за уеб-активното население, възраст 18+). В България изследването е проведено от Кантар в сътрудничество с „Галъп интернешънъл болкан“.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.