„Индекс на болниците“ с пресконференция за онкологията в България

Първан Симеонов ще вземе участие в пресконференция на „Индекс на болниците“ на тема „Онкологията в България – действителност и нужда от промени“, която цели да напомни основните проблеми в системата и нуждата от решаването им, а именно:

– късна диагностика;

– липса на комплексност в лечението;

– постоянно увеличаващите се структури за активно лечение и намаляването на броя на тези, които предоставят палиативни грижи, липсата дори на диспансеризация във всички ЛЗ за онкология;

– растящи разходи за медикаменти и лечение при за съжаление висока смъртност в сравнение с останалите страни от ЕС.

По време на събитието ще бъде представено и изследване за проблемите и удовлетвореността сред пациентите, което е направила Национална пациентска организация (НПО).

Потвърдили участници към момента са още:

– Станимир Хасърджиев, НПО

– Проф. Димитър Калев, председател на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ)

– Доц. Николай Йорданов, член на УС на Асоциацията за палиативни грижи

– Първан Симеонов, „Индекс на болниците“

Пресконференцията ще се проведе на 7 юни (вторник) от 11 ч. в БТА, в София.

 

Кога?

Отминало събитие: 7 юни 2022, 11:00

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.