Съвместна пресконференция на МОН и „Галъп интернешънъл болкан“

 

„Галъп интернешънъл болкан“ и Министреството на образованието и науката ще проведат съвместна конференция за представяне на резултатите от специално проучване, проведено от агенцията за нуждите на МОН.

Проучването е проведено сред родители на ученици от първи до десети клас и ученици от първи до десети клас и отразява техните възприятия за трудностите, предизвикателствата и проблемите по отношение на учебния материал, изучават от първи до десети клас. Основните резултати изводи и препоръки от изследването ще представи изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл болкан“.

 

Кога?

Отминало събитие: 30 юни 2022, 11:00

Къде?

Министерство на образованието и науката

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.