Родители и ученици искат по-достъпен език в учебниците и повече време за упражнения

Много висок стил на изказа в учебниците, материал, който не е съобразен с възрастта на децата, необходимост от повече примери и обяснения, вместо твърде много информация, както и необходимост от повече време за упражнения. Това са основните проблеми, които изпъкват в отговорите на родители и деца във връзка с учебния материал. Като най-труден предмет в училище, очаквано, се утвърждава математиката – и според родители и според деца. Но оказва се, че сериозни затруднения при по-малките ученици предизвикват и предметите „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“. При по-големите по-трудни са „География и икономика“ и „История и цивилизации“.

Това е само малка част от изводите на единствено по рода си изследване на „Галъп интернешънъл болкан“ по поръчка на Министерството на образованието и науката, което директно попита родители и ученици – в открит въпрос и с елементи на дълбочинно интервю – за основните трудности при изучаваните в училище предмети, за конкретните учебници, с които децата най-много се затрудняват, и които не са съобразени с възрастта на децата, както и за препоръки за улесняване на процеса на учене.

Всяко интервю с родители на ученици между първи и десети клас и с ученици между първи и десети клас бе прослушано отделно от самия научен екип на агенцията и бе синтезирано, като бяха свалени и знакови цитати, както и списъци с учебници. Теренът на изследването бе през април.

Линк към сайта на Министерство на образованието и науката, където може да намерите подробно прессъобщение с още данни от изследването.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.