И в началото на 2023 г. си обещаваме по-често да казваме „Обичам те“, но май сме станали по-прагматични

Трите последни години като че ли са намалили ентусиазма на българите, а може би и техните мечти. Вероятно и заради ограниченията, в които живяхме, сега не са толкова много онези, които си обещават повече дисциплина през започналата година. Мнозина си обещават да харчат по-малко, но преди три години спестовниците са били повече. Може би на фона на инфлацията, обещанието да харчиш по-малко започва да звучи все по-нереалистично.       

Хипотезите са от януарски независим сондаж на „Галъп интернешънъл болкан“, в който агенцията провери какво си обещават българите на прага на 2023 г., като отправи за втори път въпросите, които отправи и преди три години. Данните от проучването през 2020 г. може да видите ТУК

73,6 на сто сега са си обещали, че в започналата година ще казват по-често „Обичам те“, 10,3% по-скоро няма да го правят, а останалите се колебаят в отговора си. Оказва се, че на прага на 2020 г., романтиката е била в почти същите рамки.

89,8% от българите казват, че ще отделят повече време за близките си хора през 2023 г. 5,6 на сто по-скоро не възнамеряват да го правят, а останалите се колебаят. Независимо от това с кого ще прекарват повече време – 81,8% си обещават повече усмивки и това е почти толкова, колкото и преди три години. По-склони да си обещаят усмивки и романтика се оказват по-младите сред респондентите.

Малко по-плахи се оказват очакванията за сбъдването на мечтите в сравнение с началото на 2020 г. – на прага на 2023 г. сбъдване на поне една мечта си обещават 68,5%, а преди 3 години готови за сбъдване на мечти са били – 73,1%. Кризисните времена у нас като че ли разколебават и упованието в бъдещето и в себе си.

61,2 ще ограничат – поне на думи – вредните си навици, докато през 2020 г. готови да си наложат самодисциплина са били 69,2 на сто от участвалите в проучването. Ограниченията, оказва се, са по-присъщи за хора на по-зряла възраст и с по-висок образователен статус. Независимо дали класират харченето към вредните си навици, 47,7% си обещават да харчат по-малко от обикновено. Преди три години обаче са били с няколко пункта повече. Оказва се, че сега, след ковид, явно е време не за самодисциплина, а за обратното. А самодисциплина в харченето може би е повече утопия.

В благотворителна инициатива казват, че ще участват 51,1%, а 56,2 на сто – че ще засадят дърво. И по двете обещания през 2020 г. хората у нас са били доста по-ентусиазирани – с по над 10 пункта повече. Намаляването на ентусиазма да си полезен на обществото вероятно също е част и от усещането за постоянна криза у нас.

Прави впечатление, че няма голям ентусиазъм и за осиновяване на бездомно животно, това си обещават 29%, както и за четене на книга – 44,5 на сто. И по двете като че ли прагматизмът също в известна степен расте.

 


Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 12 и 20 януари 2023 г. сред 808 пълнолетни българи. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Абсолютната максимална грешка е ±3,5% при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 хиляди души.

 

 

 

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.