Дискусия за лечението на инсултите в България

„Индекс на болниците“ и Българското дружество по инсулт (БДИ) организират дискусия на тема „Ще има ли България модерно лечение на инсултите“. Тя ще се състои на 16 март (четвъртък) от 11.00 ч. до 13.00 ч. в БТА, София. За участие в нея са поканени водещи невролози в страната, мениджъри на структуроопределящи болници, представители на МЗ, НЗОК. Целта на дискусията е с обединяването усилията на институциите и медицинските специалисти да се намали разликата между България и ЕС в лечението на инсултите у нас.

Програма на събитието:

  1. „Инсултите в България през 2022 г.“, Първан Симеонов, съучредител на „Индекс на болниците“
  2. „Проблеми и възможности при модерното лечение на инсултите в България“, доц. Росен Калпачки, председател на Българското дружество по инсулт
  3. „Ендоваскуларното лечение на острия инсулт в България – настояще и бъдеще“, проф. Силва Андонова, директор на УМБАЛ „Св. Марина“
  4. Дискусия с модератори Първан Симеонов и доц. Росен Калпачки

За разликата в лечението на инсултите в ЕС и България

Мозъчносъдовите заболявания са сред водещите причини за смъртност и инвалидизация в България. Според официалните данни на НСИ и НЦОЗА на година у нас от тях умират около 20 хиляди души, а около 10% от преживелите инсулт са с различна степен на трайно увреждане.

Приложението на модерните методи на лечение – тромболиза и тромбектомия, са сред основните начини да се намали смъртността и инвалидизацията при остър исхемичен инсулт. Затова заложените нива на лечение в Европейския план за борба с инсулта с интравенозна тромболиза (IVT) са над 15%, а на ендоваскуларна терапия (EVT) над 5%.

За съжаление към момента страната ни е много далече от подобни постижения. Ежегодните анализи на „Индекс на болниците“ в областта на лечението на исхемичните инсулти през последните пет години ясно показват недостатъчното приложение на модерните методи на лечение. През изминалата година от 41 858 случая на исхемичен инсулт, едва при 2.5% от пациентите е била приложена тромболиза, а тромбeктомия при 0.1%. Причините за тези резултати са различни, но искрено вярваме, че те са преодолими с общите усилия на медицинските специалисти и здравните власти.

––––––––––––

„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл болкан“ и специализирания сайт clinica.bgНейната цел е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социалнозначими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

За повече информация:

Мария Чипилева: +359 887 753 636

Кога?

Отминало събитие: 16 март 2023, 11:00

Къде?

бул. „Цариградско шосе“ 49, 1124 ж.к. Яворов, София

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.