Нова юбилейна книга на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“

Англоезичното луксозно издание “75 Years Anniversary Survey” – юбилейна изследователска програма за седемдесет и петата годишнина на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ – е вече достъпно в дигитален формат. Това е най-новият изследователски продукт на световната асоциация. Глобалната изследователска програма е проведена в 64 страни по света. Книгата включва и ежегодното проучване „В края на годината”.

Книгата вече беше представена от президента на асоциацията Кънчо Стойчев на международната конференция на изследователите в Тбилиси.

Изданието предоставя богата база данни, включваща глобални трендове, регионални и национални срезове, както и демографски профили по различни теми – лични надежди, икономически очаквания, страхове около войната в Украйна, отношение към световните суперсили, съотношение на стандарта на живот между поколенията, отношение към миграция и религия, очаквания за бъдещето в различни аспекти и др.

Книгата е създадена от българската „Галъп интернешънъл болкан“ в тясно сътрудничество с изследователи от световната Асоциация „Галъп интернешънъл“. Включена е статия на Кънчо Стойчев, както и специално разработен от него индекс за удовлетвореността на гражданите от местата, където живеят.

Световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ продължава традицията да издава книги с богати бази от данни, които да служат като ориентир в разбирането на световното обществено мнение. Някои от заглавията в последните години са: “Voice of the People. Annual Global End of Year Surveys”“Voice of the People 2018”, “Voice of the People 2015”, “Polling аround the World”, посветена на седемдесетата годишнина на асоциацията и “Voice of the People 2006”. Всички са със свободен достъп за сваляне.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.