Отношението на българите към фойерверките в новогодишната нощ: специален сондаж за БНТ

Повече от половината от пълнолетните българи одобряват забраната на пиротехниката в новогодишната нощ. Това е изводът от социологически сондаж на „Галъп интернешънъл болкан“ специално за БНТ.

На въпроса „Вие лично, одобрявате ли, или не одобрявате да се забранят фойерверките/пиротехниката/зарята в новогодишната нощ?“ 55,5% одобряват, а 32,2% не одобряват. Останалите се затрудняват да формират мнение.

Какво е обяснението?

Наблюдава се ясна разлика в поколенията – при най-възрастните отрицанието към фойерверките преминава 70%, а при най-младите картината е точно обратната: над 60% са против забрана, при само малко над 20% „за“ забрана.


Данните са от национално представително изследване, проведено между 23 ноември и 1 декември 2023 г. сред 810 души по метода „лице в лице“ с таблети. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50-процентните дялове. 1% от извадката е равен на около 54 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.