Сондаж за БНТ: Приемането на еврото по отношение на личния стандарт

Перспективата за приемане на еврото в България продължава да поражда неяснота и по-скоро буди обществена тревога по отношение на жизнения стандарт. Това сочат данни от национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“ специално за Българската национална телевизия. Данните бяха представени от Яница Петкова в студиото на „Денят започва“.

44,3% избират опцията „Приемането на еврото ме кара да се чувствам по-несигурна/несигурен“, при 23,5% на противоположното мнение. „Приемането на еврото не ме кара да се чувствам нито по-сигурна/сигурен, нито по-несигурна/несигурен“ – тази междинна опция пък назовават 23%, а други 9,2% признават, че не могат да определят. Няма ясни мнозинства, но видно е, че ентусиазъм липсва.

Демографският разрез показва, че страховете са закономерно по-високи при по-високите възрастови групи и съответните им политически предпочитания. При най-младите картината е осезаемо по-позитивна.

Яница Петкова припомни в студиото на БНТ, че данните не са изненадващи на фона на предишни сондажи на агенцията, които показват, че в директен въпрос „за“ или „против“ еврото скептицизмът също надделява и явно е нужна повече разяснителна и информационна работа.


Изследването е проведено за БНТ между 11 и 19 януари 2024 г. сред 807 души по метода „лице в лице“ с таблети. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50-процентните дялове. 1% от извадката е равен на около 54 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.