Разширяването на БРИКС: по-малко от една пета по света го разглеждат позитивно

Близо една трета от гражданите на света никога не са чували за БРИКС – това разкрива глобално проучване, проведено от Световната асоциация „Галъп интернешънъл“, представително за мнението на около 4 милиарда души в 44 държави от света. Позитивните и негативните нагласи към БРИКС са почти равни дялове (19% позитивни и 17% негативни). Една четвърт (24%) са неутрални, а един от всеки трима (32%) никога не е чувал за съюза.

Очаквано, страните от Запада са много по-негативно настроени към БРИКС от останалата част на света. Най-високите нива на негативни мнения са регистрирани в Швеция (45%), където нагласите са силно повлияни от войната в Украйна и текущото развитие по отношение на приемането на страната в НАТО. Други държави с високи дялове на неодобрение са също Испания (30%) и САЩ (30%).

Останалата част на света реагира различно – и все пак, позитивните нагласи са по-скоро в рамките на малцинството. Дори и държавите, които са в БРИКС, имат значителни дялове от населението, което признава, че никога не е чувало за съюза или за неговото разширяване. В Саудитска Арабия, например, 55% никога не са чували за това. Все пак, сред страните основатели на членството изглежда се гледа позитивно. Повече от една трета (36%) в Индия гледат на членството позитивно, 38% в Русия. В Аржентина, която се оттегли от БРИКС преди решението за приемането ѝ да влезе в сила, нагласите към БРИКС са по-скоро позитивни: 32%, при 13% негативни, 20% неутрални и 25%, които никога не са чули нищо по темата.

 

 

Кънчо Стойчев, президент на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“:

„С разширяването на БРИКС от януари тази година негативните нагласи към организацията силно преобладават сред гражданите на страните от Г-7 (плюс ЕС). Разделението на света на два икономически блока може да е краят на глобализацията, водена от един колективен център. А това ясно създава недоволство и враждебност в Запада. И въпреки че населението на страните от БРИКС съставя повече от половината от населението на света, глобалното разпознаване на този нов блок все още е по-скоро ниско.“

Къде сме ние?

И у нас осведомеността за БРИКС и неговото разширяване е по-скоро ниска. България попада сред страните, в които най-високият дял отговори е „никога не съм чувал/а за това“ – 38%. Сред тези, които декларират, че са запознати и имат мнение, негативните и позитивните оценки са равни – по около една десета (11%). Нито позитивни, нито негативни нагласи към БРИКС имат около една четвърт от запитаните у нас, а други 14 на сто не успяват да формулират мнение.

Така резултатите в нашата страна говорят за много ниска запознатост с един от най-влиятелните икономически блокове в света и липса на ясно изразено позитивно или негативно отношение. България изпъква в това отношение на фона на повечето страни от ЕС, където делът на незапознатите също е много висок, но негативните отговори са по-често по-висок дял от позитивните.

За повече информация:

Кънчо Стойчев (София), +359 88 8611025

Джони Хийлд (Лондон), +44 7973 600308

Д-р Мункит Дахер (Багдат) +962 7 9967 2229

Стивън Канг (Сеул), +82-2-3702-2550

Антонио Асенсио Гийен (Мадрид) +34 608191334

За повече детайли посетете: www.gallup-international.com

Методология:

Изследването „В края на годината“ на асоциацията „Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция по инициатива и дизайн на ръководителя на Асоциацията д-р Джордж Галъп от 1977 г. Изследването се провежда всяка година от тогава. Въпросът бе зададен в 44  държави по света.

Размер на извадката и метод на регистрация:

Общо 44 931 души са интервюирани в глобален мащаб. Във всяка държава през периода октомври-декември 2023 г. са интервюирани около 1000 души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.

Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал – 95%.

За „Галъп интернешънъл“:

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение.

Повече от 75 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Нашите повече от 100 членове и партньори са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна, и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.