Сондаж за БНТ: Психически тормоз и домашно насилие над деца, жени и мъже

Специално за Българската национална телевизия „Галъп интернешънъл болкан“ попита: познавате ли жени, мъже или деца, които страдат от психически тормоз вкъщи или домашно насилие. Този тип въпроси са и индиректен показател за възможната степен на разпространение на даден проблем в обществото, за който иначе е трудно да се говори или да се признава и пита директно.

В предаването на БНТ „Денят започва“ Яница Петкова от „Галъп интернешънъл болкан“ разказа за част от резултатите – в деня, посветен на правата на жените. Изследването е проведено между 1 и 9 февруари сред 808 пълнолетни българи в национална извадка за БНТ. То отразява най-общи контури на проблема в обществените очи – без да се опитва да фиксира дефиниции и граници.

23,7% у нас казват, че познават жени, които страдат от психически тормоз вкъщи. Очаквано, самите жени са по-близо до темата – 33,7% от тях свидетелстват за такива познанства, докато при мъжете този дял е повече от два пъти по-нисък – 13,2%. За тормоз свидетелства групата на най-бедните, на общностите в гетата, например. Но от друга страна, като че ли най-сериозна е съзнателността по въпроса и искреността на отговорите в противоположната група – в столицата, например. Вероятно това е и мястото, където темата е по-разпознаваема, а говоренето за нея е по-свободно.

10,1% от респондентите пък казват, че познават мъже, които страдат от психически тормоз вкъщи. Като че ли този проблем е по-скоро идентифициран и назоваван най-вече сред групите с по-сериозни образователни и информационни възможности. Не липсва и сред общностите в гетата обаче.

12,4% се сещат, че знаят за деца, които страдат от психически тормоз вкъщи. И тук жените са по-чувствителната към темата група. Разбираемо, най-младите отговарят по-често „да, познавам“. И тук се запазва картината: проблем, видимо изразен при най-застрашените, но често заявяван и при най-добре живеещите.

20,4% от запитаните пълнолетни българи пък твърдят, че познават жени, които страдат от домашно насилие. При самите жени два пъти по-висок е делът на свидетелстващи за проблема в сравнение с дяловете при мъжете. По-високи са дяловете при различните етноси, в селата, сред хората с по-ниско образование, но и в столицата, както и сред средните възрастови групи и тези с по-високи доходи. Вероятно, различни са нивата на искреност, на широта на познанствата и т.н., но и тук е видно, че проблемът не е изолиран единствено сред заплашените от маргинализиране общности.

Мъже, които страдат от домашно насилие, казват, че познават 3,1%. Този проблем е практически непознат – или непризнат или неразпознат – сред по-ниските подоходни и образователни страти. За него се чува по-скоро в София и сред групите с най-добър жизнен стандарт и перспективи.

Подобен е профилът и на онези, които казват, че познават деца, страдащи от домашно насилие. Но тук, освен в прослойките с по-добро качество на живот, проблемът се усеща, например, и сред групата на ромите. Общият дял на познаващи деца, жертви на насилие вкъщи, е 9,1%. Очаквано, най-младите сред пълнолетните споделят за проблема в по-висока степен.

Последващо по-пространно изследване би могло да доразгледа картината, но на първо четене, личи, че почти един от всеки четирима у нас познава жена, подложена на психически тормоз вкъщи, а на насилие – един от всеки петима. Мъжете, очаквано, изглеждат по-отдалечени и от проблема, и от неговото осмисляне – като тормозът спрямо тях по-често се определя като психически, а не физически. Този въпрос също се нуждае от допълнително вглеждане, но още на този етап личи, че мъжката част от населението не е толкова заинтересована от този проблем. Демографската ситуация у нас допълнително намалява числата по отношение на познаването на деца, страдащи от насилие у дома.

Повече от изследователския опит на агенцията по темата с правата на жените, равнопоставеността на половете, домашното насилие и др.ТУК, ТУК, ТУК, ТУК и ТУК.


Изследването е проведено за БНТ между 1 и 9 февруари 2024 г. сред 808 души по метода „лице в лице“ с таблети. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50-процентните дялове. 1% от извадката е равен на около 54 хиляди души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.