Демокрацията остава популярна, но хората по света поставят под въпрос ефективността ѝ

Демокрацията продължава да е най-добрата форма на управление за ясно мнозинство сред 43 държави по света, но убеждението в това изглежда намаляло спрямо предишни изследвания, а преобладаващото сега обществено мнение в страните е, че управлението там не е според волята на народа. Така, докато изборите на повечето места се считат по-скоро за свободни и честни, доверието в техния продукт явно е под въпрос, дори и в някои от най-стабилните демокрации.

Това са някои от изводите от ново проучване за демокрацията, проведено от световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ в 43 държави по света и представително за около половината от световното население.

Демокрацията може и да има своите недостатъци, но е най-добрата система на управление за мнозинството от световното население – така смятат 59%, запитани в 43 държави. Само 14% не се съгласяват, а всеки пети е нито съгласен, нито несъгласен.

Държавите от ЕС изглежда в най-голяма степен са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на управление, въпреки недостатъците си (71%). Тези нагласи обаче са по-силно изразени в западните държави от Съюза (77%), отколкото в източните (60%), Европейските държави извън ЕС също харесват демокрацията, но не със същата увереност (57%). Има, разбира се, и изключения като, например, Косово – една от държавите в глобален мащаб, където хората са най-уверени в демокрацията като система за управление.

Демокрацията е одобрявана по целия свят, но все пак в региони като Западна Азия, Източна Азия и Латинска Америка положителните нагласи не са толкова силно изразени – около 50% – за разлика от западните части на света.

Случаят с Русия е особено интересен – там само 22% от респондентите се съгласяват, че демокрацията е най-добрата форма на управление, а 13% не са съгласни; една трета се колебаят, а друга една трета не знаят как да отговорят.

Две от основните условия за съществуването на демокрацията обаче са в риск. Например, делът на респондентите в глобален мащаб, които са съгласни, че държавата им се управлява според волята на хората, е по-малък – 35% – от този на несъгласните – 40%.

Резултатите сочат още и че в някои от държавите и регионите, които са считани за образци на демокрация, критиката към начина на управление е най-силна. В САЩ (25%), Канада (30%) и ЕС (32%) са регистрирани някои от най-малките дялове на съгласие с твърдението „Страната ми се управлява според волята на народа“.

В контекста на президентски избори в Русия изследването регистрира само 13% от респондентите там, които се съгласяват, че управлението там е според волята на народа.

В големи региони и страни като Индия (68% положителни отговори), някои държави от Латинска Америка (42%) и Близкия Изток (44%) хората се оказват много по-склонни да кажат, че управлението е по тяхната воля.

Подобни са и нагласите към изборите – 44% смятат, че те са честни и свободни, една трета по света обаче не се съгласява.

Изборите са считани за свободни и честни в Индия (66% утвърдителни отговори), ЕС (особено западните държави – около 68%, но осезаемо по-малко в източните – 36%). Канада и САЩ също имат относително високи дялове в обществата си, вярващи в честността и справедливостта на вота. В Африка, Западна Азия, и Русия се оказва, че хората, които смятат, че изборите не са свободни и честни, са повече от онези, които смятат че страната им се управлява по волята на народа.

Кънчо Стойчев, президент на GIA:

Няма мнозинство по света, което да вярва, че страната му не се управлява по волята на народа, но по-малко от половината от глобалното население е убедено, че изборите в страната му са свободни и честни – това не говори ли за криза на демокрацията? Криза, която според нашите проучвания се задълбочава през последните 25 години. Това е комплексен проблем. В свят, в който всеки глас е медия сам по себе си и в който сме свидетели на война на фалшиви новини, възприятията за „управление по волята на народа“ и „свободни и честни избори“ губят своите очертания. Но пропастта между народи и елити  не само расте – изглежда става непреодолима. А радикализацията е очевидна реакция почти във всяка точка на политическия спектър“.

Къде сме ние

И у нас обществените възприятия показват, че демокрацията запазва образа си на най-доброто възможно управление, независимо от възможни недостатъци – 51% от запитаните българи смятат така. 19% обаче не са съгласни, а около една четвърт от населението у нас се колебае (24%) и нито е съгласно, нито несъгласно. Малцина не могат да отговорят.

На този фон притеснителен дял от само 13 на сто вярват, че страната ни се управлява по волята на народа. Мнозинство от 61% не са съгласни, а 22 на сто се колебаят.

Доверието в изборите също е на критични нива – 21% смятат, че те са свободни и честни, 49% са на обратното мнение, 20% нито се съгласяват, нито отхвърлят твърдението, а останалите не могат да отговорят.

Така, що се отнася до възприятията за демокрацията като форма на управление, страната ни се позиционира до нива средни за Съюза и близки до съседите си.  Доверието в основните условия за демокрацията обаче е сериозно нарушено, особено през последните години, и това поставя страната ни сред обществата с ерозирало доверие към основите на демократичното управление.

За повече информация:

Кънчо Стойчев (София), +359 88 8611025

Джони Хийлд (Лондон), +44 7973 600308

Д-р Мункит Дагер (Багдат) +962 7 9967 2229

Стивън Канг (Сеул), +82-2-3702-2550

Антонио Асенцио Гийен (Мадрид) +34 608191334

За повече детайли посетете: www.gallup-international.com

Методология:

Изследването „В края на годината“ на асоциацията „Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция по инициатива и дизайн на председателя на Асоциацията д-р Джордж Галъп от 1977 г. Изследването се провежда всяка година от тогава. Тази година то бе проведено в 43 държави по света.

Размер на извадката и метод на регистрация:

Общо 44 603 души са интервюирани в глобален мащаб. Във всяка държава през периода октомври-декември 2023 г. са интервюирани около 1000 души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.

Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал – 95%.

За Галъп интернешънъл:

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение.

Повече от 75 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Нашите повече от 100 членове и партньори  са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна, и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.