Конференция на тема „Европейският съюз на глобалната сцена – какво следва?“

Изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл болкан“ Първан Симеонов е участник в панела „ЕС на глобалната сцена – европейската гледна точка“ на конференцията „Европейският съюз на глобалната сцена – какво следва?“. Събитието е организирано от Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“.

Конференцията се осъществява в рамките на проекта „Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС в контекста на европейските избори“. Нейната цел е да повиши осведомеността относно Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, да се разгледат предстоящите процеси и бъдещите предизвикателства на европейско ниво и тяхното въздействие върху българското обществото в контекста на европейските избори тази година.

Събитието е организирано за 26 април, 2024 г. от 10:00 часа в Launchee, ЦУМ, бул. Княгиня Мария Луиза 2, гр. София.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.