За нас

Ние сме водещ център за обществени и политически изследвания. Продължаваме традицията на първата независима агенция за социални и маркетингови проучвания в България, създадена през 1991 г.

От 1993 г. насам чрез дейността на нашата агенция у нас е представена глобалната асоциация “Галъп интернешънъл”. Ние сме регионален център за Балканите, координиращ дейността на мрежа от изследователски агенции в няколко страни от региона.

Имаме капацитет за:

  • Провеждане на повече от 100 000 интервюта годишно (“лице в лице” с таблет, по телефона, онлайн);
  • Провеждане на дълбочинни интервюта;
  • Извършване на качествени изследвания в студио за групови дискусии (фокус групи), оборудвано със системи за запис и наблюдение;
  • Набиране и компютърна обработка на данни;
  • Анализ на разнообразни по обхват изследователски данни от високо квалифицирани професионалисти;
  • Качествен и актуален експертен коментар.

Членства

Gallup International Association

GIA e водеща организация за маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение със 72 членуващи агенции и покритие на 89% от световния пазар. Сайт.

В продължение на повече от 70 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ демонстрират своята експертна способност едновременно да провеждат проучвания в няколко държави на сравнима база и да предоставят най-високо качество на изследванията.

Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.

Съюз „Произведено в България”

Съюзът работи за повишаване на доверието в българските стоки и подобряване на тяхната конкурентоспособност както на вътрешния, така и на международния пазар. Сайт.

Стандарти за качество

Асоциацията се ръководи от първият по рода си стандарт, гарантиращ най-високо качество в работа на членуващите изследователски агенции – ESOMAR.

Със своя кодекс и ръководни принципи „ЕСОМАР“ гарантира защита на личните данни на респондентите в изследванията, независимо от методиката и технологията на провеждане.

Всички членове на ЕСОМАР са задължени да спазват “Международния кодекс за практики в маркетинговите и социологически проучвания”.

Кодексът е създаден съвместно от ЕСОМАР и Международната търговска камара и е възприет от най-големите национални професионални организации на изследователски агенции по света.

Нашият опит

Ние сме експерти в измерването и анализирането на електоралните нагласи и поведение както преди и след избори, така и в изборния ден. В това число:

  • Динамика на електоралните нагласи: месечна, тримесечна, годишни;
  • Профил на гласуващите;
  • Отношение на избирателите (причини да подкрепят/не подкрепят дадена политическа фигура);
  • Електорални прогнози (предварителни и в изборния ден).

Извършваме разнообразни като методики изследвания на електоралното поведение от началото на 90-те години.

За повече информация, свържете се с нас.