Политическият процес и общественото мнение в България през 2014 г.

Книгата продължава традицията на годишниците на „Галъп интернешънъл“. Освен подробни данни за общественото мнение през 2014 г., тя съдържа и уникална ретроспекция на 25-годишния период след 1989 г.

Издател: Сиела

Купи

Освен за основните индикатори за доверие в институциите и други обществени авторитети, годишникът на „Галъп интернешънъл“ съдържа данни и за очакванията за икономиката и личните финанси, обществените реакции за проблемите с банките, кризата в Украйна и много други въпроси, с които 2014 г. ще бъде запомнена.

Книгата този път включва и специална глава „Четвърт век след 1989 г.“ с обществени оценки за близкото минало. В нея са публикувани ежемесечни данни от началото на 90-те години на XX век, с които единствено „Галъп интернешънъл“ може да се похвали. Това са стотици последователни изследвания.

Обзорът на „Галъп интернешънъл“ за 2014 г. за пръв път съдържа и справочник с основни събития. Годишникът предлага и подробни демографски данни от различните избори през 2013 г. и 2014 г. Така се дава възможност за подробен електорален анализ.

Публикувани са и данни на международната асоциация УИН/„Галъп интернешънъл” (WIN/Gallup International Association) – водещата глобална асоциация от независими изследователски агенции. Въвеждащите точки на всяка глава, както и някои от основните от общо 120 цветни фигури са придружени и с текст на английски език.

Годишният обзор за 2014 г. стъпва основно върху ежемесечните, независими от външно финансиране, представителни за пълнолетното население на страната проучвания на общественото мнение, започващи от началото на 90-те години на XX век.

Именно в началото на 90-те години на XX век започват да излизат и годишниците на „Галъп интернешънъл“. Традицията беше възстановена през 2013 г. – повод станаха крайно интересните политически събития тогава. Годишникът за 2013 г. също може – все още – да се намери на пазара. Той е изключително амбициозен в обема и подробността на представeната информация.

Купи

Още книги