Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г.

Редовен годишен обзор на данните за общественото мнение в България и по света, както и справочник за основните политически събития във вътрешен и външен план. Цялата основна информация е преведена на английски.

Издател: Сиела

Купи

Книгата съдържа преди всичко непубликувани до този момент данни за българското и за световното обществено мнение – както по български, така и по международни въпроси.

Всичките сто и една цветни графики и таблици за първи път тази година са преведени и на английски, с което цялата най-важна информация на годишника всъщност е ползваема за читатели, които ползват английски.

На 230 страници книгата прави автопортрет на обществото ни в една от най-интересните в глобален мащаб години. Прегледани са стотици индикатори по по-дълготрайни и моментни въпроси на общественото мнение.

Включен е и справочник с основни събития.

Купи

Още книги