Продукти и услуги

Ние можем да ви бъдем полезни с:

  • Провеждане на изследване с въпросник и параметри на извадката, изготвени от Вас;
  • Разработване на изследователска програма, която включва проучвания по различни методики, за да можем да отговорим адекватно на въпросите Ви с информация и анализи;
  • Включване на Ваши въпроси за изследване в съществуващи регулярни/повтаряеми и стадартизирани проучвания, които провеждаме;
  • Анализ и представяне  на данни от разнообразни източници /от теренни или по документи проучвания/;
  • Извършване на компютърна обработка и анализ на Ваши собствени данни/бази;
  • Измерване на потенциала за развитие на Вашите дейности и/или бизнес ;
  • Консултантски услуги.

Политически и икономически индекс

Политическият и икономически индекс е уникален независим изследователски продукт, базиран на ежемесечни изследвания на общественото мнение лице в лице, който позволява проследяване на дългосрочни тенденции от началото на 90-е години на двадесетия век досега – всеки месец.

Малка част от индекса обикновено се публикува, но огромната част от данните в него стават достояние единствено на абонати.

Продуктът е изключително ценна народопсихологическа картина на България – защото дава възможност за проследяване години назад в десетки индикатори – доверие в политици, институции, партии, електорални нагласи, очаквания за икономиката и личните финанси.

За се абонирате за Политически и икономически индекс, моля свържете се с нас.

Експресни сондажи

Експресните проучвания – телефонни и онлайн – се превръщат в основен продукт на агенцията. Те се провеждат по иновативна панелна технология и дават възможност за изключително бързи, а в същото време надеждни, резултати.

Панелната технология позволява бързо моделиране на национална извадка, която преодолява недостатъците на традиционните телефонни изследвания.

Тези проучвания са изключително подходящи за бързо сондиране на основни тенденции, в условията на динамично променяща се среда.

Електорална социология

Агенцията е всепризнат лидер в областта на електоралната социология и социологията в изборния ден. Екзитполът и паралелното ни броене са винаги точни.

Точността на работата ни се отбелязва и от глобалната Aсоциация „Галъп интернешънъл“. Клиенти на нашия екзитпол и паралелно броене в изборния ден са водещите медии в България.

Консултиране на публични политики

Имаме богат опит в изследователските програми, насочени към консултиране на политики, програми и конкретни мерки.

Нашата експертиза се простира отвъд изследванията на общественото мнение. Предлагаме цялостни изследователски подходи, включващи количествени и качествени методи, анализ и съветничество.

Международни изследвания

Чрез нашата дейност в България е представена водещата световна изследователска асоциация „Галъп интернешънъл“.

Това позволява изследвания сред извадки в различни държави и региони по света, както и глобални сравнителни изследвания.  Тази възможност е уникална за България.

В същото време агенцията ни има и капацитета бързо да провежда изследвания в целия регион на Югоизточна Европа, както и в близки други региони. Това е единствената у нас възможност за толкова бързи и акуратни международни регионални изследвания.