Международни изследвания

Живеем ли по-добре от нашите родители? А как ще живеят децата ни?

Всеки втори (51%) гражданин на света вярва, че животът му е по-добър от този на родителите му. Другата половина от запитаните е по равно разделена между тези, които оценяват живота си като по-лош (23%), и тези, според които той е същият (23%). 3% не могат да отговорят. Удовлетворението от стандарта на живот е ключов фактор

В навечерието на 2023 г.: Щастие по света донякъде преобладава в личния живот, но вече не е в публичната сфера

В навечерието на 2023 година обществените очаквания по света са необичайно разнообразни и светът изглежда много по-малко обединен, отколкото при предишни години. Песимизмът преобладава, икономическия просперитет изглежда невъзможен, а страховете от употреба на ядрено оръжие са на безпрецедентни нива. Въпреки че традиционно възприятията за лично щастие преобладават, светът като цяло декларира и по-малко индивидуално щастие.

Днес светът е разделен – но колко сериозно

Проучване на общественото мнение, проведено от световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ в 64 страни, обхващащо над две трети от световното население (и повече от 90% от онези страни, в които има свобода да се провеждат и да бъдат публикувани проучвания на общественото мнение), показва следната картина по отношение на възприятията за стратегически партньорства между страните: Запад/Изток